Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 05/09/2019: VNINDEX tích lũy_Dòng tiền giảm_Khẳ năng sinh lợi suy giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


     + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường tiếp tục giảm, dưới mức trung bình. Dòng tiền giảm. Số lượng mã có vùng bán lớn hơn vùng mua. Thị trường đang vào vùng bán. Nhóm mã khu công nghiệp phục hồi nhưng dòng tiền chỉ tham gia ở vùng giá thấp, giảm khi phục hồi vùng giá cao. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX tiếp tục điều chỉnh nhẹ và bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. Vùng hỗ trợ tăng trưởng hiện nay là 972-975. Xu hướng ngắn hạn Short_value chuyển sang tích lũy. Như vậy, đối với thị trường chung VNINDEX, vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng trở lại chỉ khi VNINDEX quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn, cũng như được nâng bậc xếp hạng trở lại. Khối lượng giao dịch của VNINDEX giảm  -6,57% so với phiên trước. Đa số các mã nhóm KCN đều có xu hướng giá trị Short_value là Suy giảm. Dự kiến nhóm này sẽ tiếp tục hồi phục kiểm tra lại xu hướng này với kháng cự là giá trị Short_value. Ngắn hạn, lực cầu, dòng tiền sẽ không tham gia vào vùng kháng cự Short_value suy giảm, mà sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lời, bán, điều chỉnh trở lại. Do đó, cần tiếp tục xem xét cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn nếu có khi nhóm này hồi phục trong những phiên đến. 

     + Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp túc tích lũy biên độ hẹp. Ngắn hạn, do dòng tiền giảm, khẳ năng sinh lợi giảm và dưới mức trung bình. Vì vậy, tạm dừng vị thế mua mới. Tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục, cân đối tỉ trọng, quản trị rủi ro khi thị trường, các nhóm mã suy yếu, có vùng bán khi hồi phục. Chỉ nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng các mã mạnh vẫn duy trì được xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các danh mục. 


VNI

Nhân Định Hàng Tuần