Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 05/07/2019: VNINDEX phục hồi trung hạn_Mục tiêu 1000+-_Dòng tiền gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn duy trì, dòng tiền ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua tăng, vẫn duy trì lớn hơn bán. Khá nhiều nhóm mã có vùng mua ngắn hạn mới như nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, hay các mã cơ bản như INN, BMP, VSC… hay  HBC, DRC, AGR, LAS… vẫn có thể tiếp tục gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX tăng tốt với động lực chính từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, phục hồi mạnh của VHM sau thời gian tích lũy, giảm giá kéo dài. Khối lượng giao dịch VNINDEX tăng 18,81%. Như vậy ngắn hạn, VNINDEX đang hình thành kênh phục hồi trung hạn như đã dự báo. Xu hướng định giá vẫn tích lũy. Hiện nay, tốc độ Over tối đa định giá đang là 4%+-. Như vậy, với định giá của VNINDEX tương đương 960+- thì Taget mục tiêu hiện tại của VNINDEX dự báo sẽ tương đương 1000+-. VN30 suy yếu hơn, giá trị Max_over định giá hiện nay là 2.5%+-, như vậy với định giá tương ứng 875+- thì taget ngắn trung hạn dự kiến là 900+-. 

       + Ngắn hạn, dự kiến trong phiên giao dịch đến VNINDEX sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá kháng cự 976-980, sẽ xảy ra tình trạng rung lắc, chốt lãi ngắn hạn ở đây. Dự kiến điều chỉnh kiểm tra lại vùng kháng cự 965-970 đã vượt qua. Thống kê dòng tiền  trên thị trường cho thấy, dòng tiền đang sẽ có tín hiệu xoay tua ngắn hạn. Những nhóm mã sau nhịp tăng mạnh sẽ chịu áp lực chốt lãi ngắn hạn và tích lũy trở lại như nhóm dệt may TCM, TNG… Dòng tiền vẫn duy trì gia tăng đối với nhóm mã tăng trưởng hàng đầu, tự tin dịch chuyển ngắn hạn đầu cơ sang các nhóm mã tích lũy, phục hồi trung hạn tương tự VN30, VNINDEX. Do đó, vẫn có thể tiếp tục gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ khi xảy ra rung lắc, điều chỉnh trong phiên ở vùng giá hỗ trợ. Ưu tiên các mã tăng trưởng hàng đầu, có thể tham khảo danh mục khuyến nghị, cũng như các mã có vùng mua ngắn hạn, dòng tiền gia tăng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


    VNI

Nhân Định Hàng Tuần