Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 05/06/2019: Thị trường phục hồi_Dòng tiền_Trend_up giảm mạnh


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

        + Trend_up giảm,  Money_in giảm .  Thị trường tiếp tục phục hồi, nhưng dòng tiền, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh. Dòng tiền ngắn hạn giảm mạnh dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn duy trì hơn vùng bán. Lực cung vẫn duy trì tăng, lực cầu giảm

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX tiếp tục điều chỉnh về vùng 940-945 như dự kiến và phục hồi trở lại, VN30 yếu kém hơn, có thời điểm mất vùng hỗ trợ quan trọng 860+- về 851 do ảnh hưởng biến động mạnh trong phiên của các cổ phiếu như VIC, VHM. Nhóm các cổ phiếu có thể đạt đinh tăng trưởng như các báo cáo trước đây là nhận định là GAS, VCB, VIC… thì GAS, VCB đã chịu áp lực bán mạnh, cắt lỗ ngắn hạn. Trong khi đó VIC vẫn duy trì áp lực giảm giá hoặc tích lũy kéo dài khá mạnh. Điều này sẽ ảnh hướng lớn đến khẳ năng tăng trưởng của VN30 là rất khó. VN30 tiếp tục suy giảm toàn diện và đang kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng 855-860. Hiện nay VN30 đang ở vùng khá nhạy cảm. Nếu để mất hỗ trợ quan trọng này và phục hồi kiểm tra không thành công thì quá trình phục hồi sẽ còn mất rất nhiều thời gian, có thể kéo dài 01-02 quý. 

      + Ngắn hạn VNINDEX vẫn suy giảm, tích lũy, VNINDEX bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng từ 2(*) về 1(*). Hỗ trợ tăng trưởng xếp hạng 1(*) là 900-915. Như vậy, chỉ có thể gia tăng tỉ trọng trở lại khi dòng tiền gia tăng, VNINDEX chỉ có thể tăng trưởng trở lại khi được xác nhận nâng bậc xếp hạng trở lại với kháng cự hiện nay là 960+-, VN30 kháng cự 870+-. Ngắn hạn, do dòng tiền giảm mạnh dưới trung bình, trend_up giảm, lực cung ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Vì vậy tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn, đầu tư đối với các mã suy giảm tương đồng với VN30 khi hồi phục nếu có. Hạ tỉ trọng đầu tư, bảo toàn vốn ở những mã sinh lợi kém. Các vị thế mua mới trở lại chỉ được xem xét khi VNINDEX, VN30 tích lũy trở lại, và nhóm cổ phiếu Ngân hàng, vốn sinh lợi kém có tín hiệu xác nhận vùng đáy, dòng tiền và xu hướng trend_up có tín hiệu cải thiện.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần