Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 05/06/2019: Thị trường phục hồi_Dòng tiền vẫn chưa cải thiện trở lại


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm nhẹ.  Thị trường phục hồi với thanh khoản giảm. Số lượng mã vào vùng bán giảm, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng lớn hơn vùng bán. Trong đó có một số mã nổi bật như SHI, YEG, NBB, KMR, HVG… có thể xem xét đầu cơ ngắn hạn. Lực cung ngắn hạn của VNINDEX, VN30 vẫn duy trì tăng, lực cầu giảm. Ít nhất cần chờ tín hiệu lực cung ngắn hạn xác nhận giảm trở lại. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

       + VNINDEX, VN30 đã phục hồi trở lại vùng 960+- và 870+- như dự kiến và tiếp tục điều chỉnh tích lũy trở lại. Vùng hỗ trợ quan trọng của VNINDEX vẫn là 940-945 và VN30 855-860 như đã phân tích trước đây.   Là vùng thấp nhất tháng 10,11/2018 và tháng 01,02/2019. Đây cũng là vùng hỗ trơ trung bình tăng trưởng theo chu kỳ 02 quý (tổng 02 quý 1+2/2019 của VN30 cần duy trì không suy thoái, tăng trưởng trở lại) thì mới có thể kỳ vọng VN30 tạo đáy. Do xu hướng định giá phụ thuộc nhiều vào FA, cần phải chờ tình hình kinh doanh, báo cáo quý xác nhận. Kỳ vọng, dự báo thị trường sẽ tạo đáy ơ vùng này, với kết quả kinh doanh của nhóm Ngân hàng sẽ cải thiện trọng 02 Quý cuối năm. Trường hợp VN30 mất vùng hỗ trợ 860+- thì sẽ xác nhận suy yếu. Sau đó vẫn có nhịp phục hồi kiểm tra lại vùng 865-870 để kiểm tra lại. HPG cổ phiếu khá tương đồng với VN30, suy giảm trước VN30 đã mất vùng hỗ trợ tăng trưởng tương đương trên, dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng, và thời gian để quay trở lại tăng trưởng còn kéo dài lâu.

      + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 suy giảm tích lũy. Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng hỗ trợ 945+- và 860+- và phục hồi trở lại. Thị trường đang ở trong giai đoạn khá nhạy cảm, cần chờ tín hiệu dòng tiền, xu hướng xác nhận chắc chắn nhất là với VN30.  Ngắn hạn, do dòng tiền suy giảm, khẳ năng sinh lợi kém. Vì vậy tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn, đầu tư đối với các mã suy giảm tương đồng với VN30 khi hồi phục. Hạ tỉ trọng đầu tư, bảo toàn vốn ở những mã sinh lợi kém. Các vị thế mua mới trở lại chỉ được xem xét khi VNINDEX, VN30 tích lũy trở lại, và nhóm cổ phiếu Ngân hàng, vốn sinh lợi kém có tín hiệu xác nhận vùng đáy và tăng trưởng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần