Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 05/05/2020: VNINDEX tích lũy, phân hóa_Dòng tiền suy yếu_Điểm sáng Cổ phiếu Khu công nghiệp

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng nhẹ và duy trì trên vùng >80%. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, dòng tiền suy yếu dưới mức trung bình. Thị trường phân hóa mạnh, điểm sáng tập trung vào nhóm cổ phiếu khu công nghiệp, hóa chất là nhóm cổ phiếu vẫn được ưu tiên định hướng có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn gia tăng trở lại. Lực cầu ngắn hạn VNINDEX suy giảm. Lực cung và cầu ngắn hạn của VN30 đều giảm. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

 


  + VNINDEX phục hồi trở lại và tích lũy quanh giá trị short_value dưới ảnh hưởng chính của VN30. Với chỉ số VNINDEX, VN30 các vị thế mở mới đầu tư tăng trưởng cần phải theo sau xu hướng. Tức là chỉ xem xét mở mua đối với chỉ số VNINDEX, VN30 khi xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value xác nhận tăng trưởng. Đây là điều kiện cần để đảm bảo xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 không tiếp tục suy thoái. VNINDEX đang trong giai đoạn tích lũy, phân hóa, sàn lọc cổ phiếu. Trong đó nhóm cổ phiếu khu công nghiệp đang tăng trưởng khá tốt và thu hút được dòng tiền đầu tư, đầu cơ. Đây là nhóm cổ phiếu vẫn có thể xem xét, chọn lọc gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng. 

  + Ngắn hạn, thị trường sẽ bắt đầu phân hóa mạnh. Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng kém, suy thoái toàn cầu cần phải chọn lọc kỹ danh mục đầu tư. Chỉ xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư các mã cơ bản tốt, có tốc độ tăng trưởng tốt hơn trung bình thị trường chung. Cần nâng cao các tiêu chí cơ bản đề phòng ngừa rủi ro. Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ rất hẹp với hỗ trợ là vùng 755+-, kháng cự 770+-. Thị trường đang đi vào giai đoạn mới sau khi kết thúc giai đoạn phục hồi mạnh với xu hướng định giá VNINDEX, VN30 vẫn suy thoái chu kỳ 02 quí, chưa có tiền lệ, vi thế không đưa ra dự báo khi chưa có các dữ liệu chính xác. Cần phải theo sau xu hướng. Tiếp tục rà soát danh mục nếu có, cơ cấu, loại giảm các mã yếu kém. Xem xét dịch chuyển sang các nhóm mã mạnh vẫn duy trì tăng trưởng tốt trong danh mục tăng trưởng. Ưu tiên các mã tăng trưởng toàn diện, có EPS_4Q tăng trưởng tốt. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 

 


Nhân Định Hàng Tuần