Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 05/02/2020: VNINDEX, VN30 nổ lực phục hồi_Trend_up tiếp tục giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

      + Trend_up giảm, Money_in tăng nhẹ.  Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, dưới mức trung bình, tốc độ giảm chậm lại. Áp lực bán cắt lỗ vẫn xảy ra ở nhiều nhóm mã khác.  Dòng tiền ngắn hạn tăng tốc độ tăng chậm lại và có thể suy giảm nhẹ trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng mạnh lớn hơn vùng bán. Tập trung ở nhiều mã đã bị bán mạnh trong thơi gian vừa qua như Hàng không, cảng biển, khu công nghiệp, BDS, dầu khí. Trong khi đó vùng bán tập trung ở nhóm mã dược phẩm có tính chất đầu cơ mạnh trong thời gian vừa qua. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 850+- và 935+- như đã dự kiến. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 đã đang bắt đầu xác nhận chuyển sang Suy giảm với kháng cự của xu hướng suy giảm định giá hiện nay là vùng 940+- của VNINDEX và 860+- của VN30. Hiện tại VNINDEX, VN30 vẫn đang duy trì được mức xếp hạng tăng trưởng (1*), tương đương xếp hạng tăng trưởng dài hạn hiện tương ứng hiện nay là 910+- và 835+-. Như vậy, VNINDEX, VN30 đã tạo đáy ngắn hạn và 01 đáy trung hạn ở vùng 890+- và 800+- ở những phiên trước tương ứng vùng hỗ trợ dài hạn của các chỉ số và các mốc hỗ trợ này hiện tại đã được nâng lên vùng 910+- và 835+-. Nhưng do xu hướng của chỉ số đang chuyển sang suy giảm dẫn đến kỳ vọng đầu tư có khẳ năng sinh lợi tốt trong 01-03 quý đến là không được đảm bảo chắc chắn. 

    + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục nổ lực phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 940+- và 860+-. Sau đó dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 910-920 và 835-840 để tạo nền giá trở lại. Lưu ý do hiện tại 02 xu hướng chính của chỉ số VNINDEX, VN30 đều suy giảm và các giá trị có thể tiếp tục giảm theo thời gian. Do đó hiện tại chỉ phù hợp giao dịch ngắn hạn. Thị trường sẽ phân hóa với vùng mua ngắn hạn tập trung vào các nhóm mã như trên. Có thể mua tích lũy đầu tư trung dài hạn với tỉ trọng không quá 50% vốn, với các nhóm mã cơ bản Khu công nghiệp ít chịu ảnh hưởng bởi dịch virus… Đồng thời có thể mua lướt hạ giá vốn nếu có đối với trường hợp tỉ trọng đầu tư vẫn còn cao hoặc lướt sóng T3 với các mã chịu ảnh hưởng và đã bị bán mạnh trong thời gian vừa qua như nhóm hàng không, cảng biển, bất động sản…. Ưu tiên các mã có vùng mua khi xảy ra rung lắc. Đối với các trường hợp nếu vẫn còn duy trì tỉ trọng cao. Nên tiếp tục cơ cấu danh mục khi thị trường phục hồi. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần