Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 05/02/2020: VNINDEX, VN30 bắt đầu chuyển trạng thái suy giảm định giá_Trend_up tiếp tục giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up giảm mạnh, Money_in tăng.  Số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường giảm mạnh, dưới mức trung bình, dẫn đến áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn ở nhiều mã gia tăng. Dòng tiền ngắn hạn tăng cho thấy vẫn xuất hiện lực cầu bắt đáy tham gia. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng trở lại cân bằng với vùng bán. Thị trường vẫn có những mã tích cực, như CTG đã vượt được vùng đỉnh cũ để hướng đến kháng cự rất mạnh 28+- vùng đỉnh tháng 06,09/2018. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 850+- và 935+- như đã dự kiến. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 đã đang bắt đầu xác nhận chuyển sang Suy giảm với kháng cự của xu hướng suy giảm định giá hiện nay là vùng 950+- của VNINDEX và 855-860 của VN30. Như vậy, mặc dù VNINDEX, VN30 đã tạo đáy ngắn hạn ở vùng 890+- và 800+- ở những phiên trước tương ứng vùng hỗ trợ dài hạn của các chỉ số. Nhưng do xu hướng của chỉ số đang chuyển sang suy giảm dẫn đến kỳ vọng đầu tư có khẳ năng sinh lợi tốt trong 01-03 quý đến là không được đảm bảo chắc chắn, hay thời gian để chỉ số có thể quay lại tăng trưởng cần mất khá nhiều thời gian hơn. Vì vậy các giao dịch hiện tại chỉ phù hợp ngắn hạn cũng như ưu tiên tiếp tục hạ tỉ trọng đầu tư nếu vẫn duy trì cao khi xảy ra hồi phục. Tỉ trọng đầu tư trong trường hợp này không nên duy trì lớn hơn 50%. 

   +  Ngắn hạn dự kiến VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng đáy cũ 850+- tương ứng đáy cũ tháng 06/2019, VNINDEX 940+- và sẽ quay trở lại điều chỉnh tích lũy. Số lượng mã giảm giá lại tăng, số lượng mã có Trend_up ngắn hạn giảm dưới trung bình, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường giảm. Mặc dù thị trường giảm sâu dẫn đến khá nhiều mã đều đang đi vào các vùng hỗ trợ dài hạn, được xem là cơ hội để tích lũy đầu tư với dòng tiền ngắn hạn bắt đáy cũng gia tăng. Tuy nhiên do xu hướng chính đang suy giảm như trên với khẳ năng tăng trưởng trở lại trong 01-02 quý đến là không chắc chắn. Do đó các trường hợp xem xét tích lũy cổ phiếu chỉ áp dụng cho trường hợp tỉ trọng hiện tại thấp, yêu cầu tầm nhìn xa hơn sau khi có các đánh giá về mức độ suy giảm của thị trường trong quí I/2020. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 

 

 

 


Nhân Định Hàng Tuần