Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 04/09/2019: Thị trường phục hồi_Dòng tiền giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường giảm. Dòng tiền giảm. Số lượng mã có vùng bán lớn hơn vùng mua. Thị trường đang vào vùng bán. Nhóm mã khu công nghiệp phục hồi nhưng dòng tiền chỉ tham gia ở vùng giá thấp, giảm khi phục hồi vùng giá cao

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX tiếp tục điều chỉnh nhẹ và bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. Vùng hỗ trợ tăng trưởng tiếp theo hiện nay là 972-975. Xu hướng ngắn hạn Short_value chuyển sang tích lũy. Như vậy, đối với thị trường chung VNINDEX, vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư tăng trưởng trở lại chỉ khi VNINDEX quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn, cũng như được nâng bậc xếp hạng trở lại. Nhóm Khu công nghiệp như dự kiến đã phục hồi khá tốt khi điều chỉnh về các vùng hỗ trợ khá mạnh trung hạn. Tuy nhiên dòng tiền chỉ tham gia dần ở vùng giá thấp, hỗ trợ. Đa số các mã nhóm KCN đều có xu hướng giá trị Short_value là Suy giảm. Dự kiến nhóm này sẽ tiếp tục hồi phục kiểm tra lại xu hướng này với kháng cự là giá trị Short_value. Ngắn hạn, lực cầu, dòng tiền sẽ không tham gia vào vùng kháng cự Short_value suy giảm, mà sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lời, bán, điều chỉnh trở lại. Do đó, cần tiếp tục xem xét cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn nếu có khi nhóm này hồi phục trong những phiên đến. 

     + Nhóm KCN, Upcom vẫn trong giai đoạn tạo đỉnh tăng trưởng mạnh nhất (đa số các mã vẫn tăng > 100% từ đầu năm đến nay), do đó trong giai đoạn này thị trường sẽ dần loại bỏ các mã yếu kém. Quá trình phân hóa, chọn lọc mã mạnh cũng như các vị thế xem xét mở mua đầu tư mới với nhóm này, vẫn như dự kiến là trong cuối tháng 9 và đầu quí IV/2019 khi đánh giá lại tốc độ tăng trưởng, định giá, cũng như cập nhật lại danh mục nhóm này. Dòng tiền vẫn duy trì tốt nhóm cảng biển, kho vận, vận tải, tiếp tục duy trì nắm giữ. Ngắn hạn, do dòng tiền giảm, khẳ năng sinh lợi giảm và có thể dưới mức trung bình trong những phiên đến. Vì vậy, tạm dừng vị thế mua mới. Tiếp tục xem xét cơ cấu danh mục, cân đối tỉ trọng, quản trị rủi ro khi thị trường, các nhóm mã suy yếu, có vùng bán khi hồi phục. Chỉ nắm giữ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng các mã mạnh vẫn duy trì được xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các danh mục. 


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần