Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 04/06/2019: Thị trường phục hồi_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi suy giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi tiếp tục suy giảm. Thị trường phục hồi với thanh khoản giảm. Số lượng mã vào vùng bán giảm, số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng lớn hơn vùng bán. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX đã phục hồi trở lại từ vùng 940-945 như dự kiến. Tuy nhiên sau quá trình giảm điểm mạnh, xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value đã chuyển sang suy giảm. VNINDEX đã bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi để kiểm tra lại xu hướng giảm ngắn hạn, cũng như mức xếp hạng tăng trưởng đã mất với kháng cự tương ứng 960-965 . VN30 suy giảm toàn diện, có vùng hỗ trợ quan trong 855-860 tương đương giá mở cửa năm 2019, vùng thấp nhất tháng 10,11/2018 và tháng 01,02/2019. Đây cũng là vùng hỗ trơ trung bình tăng trưởng theo chu kỳ 02 quý (tổng 02 quý 1+2/2019 của VN30 cần duy trì không suy thoái, tăng trưởng trở lại) thì mới có thể kỳ vọng VN30 tạo đáy. Do xu hướng định giá phụ thuộc nhiều vào FA, cần phải chờ tình hình kinh doanh, báo cáo quý xác nhận. Kỳ vọng, dự báo thị trường sẽ tạo đáy ơ vùng này, với kết quả kinh doanh của nhóm Ngân hàng sẽ cải thiện trọng 02 Quý cuối năm. Trường hợp VN30 mất vùng hỗ trợ 860+- thì sẽ xác nhận suy yếu. Sau đó vẫn có nhịp phục hồi kiểm tra lại vùng 865-870 để kiểm tra lại. Lúc đó sẽ tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư nếu có. 

      + Ngắn hạn VNINDEX, VN30 suy giảm tích lũy. Dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng 960+- và 870+-. Do dòng tiền suy giảm, trend_up suy giảm. Do đó tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn, đầu tư đối với các mã suy giảm tương đồng với VNINDEX khi hồi phục. Hạ tỉ trọng đầu tư, bảo toàn vốn ở những mã sinh lợi kém. Các vị thế mua mới trở lại chỉ được xem xét khi VNINDEX, VN30 tích lũy trở lại, và nhóm cổ phiếu Ngân hàng, vốn sinh lợi kém có tín hiệu xác nhận vùng đáy và tăng trưởng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần