Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 04/05/2020: VNINDEX điều chỉnh, phân hóa_Dòng tiền suy yếu

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   + Trend_up tăng nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up ngắn hạn tăng nhẹ và duy trì trên vùng >80% 04 phiên liên tiếp và đang có tín hiệu chuẩn bị xác nhận đỉnh trong một vài phiên đến. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm, dòng tiền suy yếu dưới mức trung bình, kéo theo số lượng mã có trend_up ngắn hạn sẽ đạt đỉnh. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, duy trì lớn hơn vùng bán. Thị trường đang ở vùng bán ngắn hạn. Lực cung VNINDEX gia tăng

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


 + VNINDEX, VN30 bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 05/2020 giảm điểm với áp lực chốt lãi, hạ tỉ trọng ngắn hạn khá mạnh sau nhịp phục hồi tốt của tháng 04/2020. Như nhận định tổng kết ngắn tháng 04/2020. Thời điểm hiện tại việc tìm kiếm khẳ năng sinh lợi tốt là rất khó. Do đó cần ưu tiên cơ cấu danh mục, hạ tỉ trọng đầu tư. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 vẫn là suy thoái, xu hướng ngắn hạn tích lũy.  Đối với chỉ số VNINDEX, VN30 đang suy thoái, nếu mở mới vị thế mua hiện tại không đảm bảo có thể sinh lợi tốt. Phải chờ thị trường xác nhận có thể tăng trưởng mới xem xét. Nên lưu ý rằng, ở thời điểm hiện tại, với GDP của cả năm 2020 tính theo trung bình của tất cả các dự báo, các kịch bản thì trung bình 3,5%+-. Để tìm kiếm 1 công ty, 1 ngành có thể tăng trưởng 7-10% là rất khó. Vì vậy khó có thể kỳ vọng hiệu quả đầu tư lớn hơn từ đây đến cuối năm. Ở thời điểm hiện tại sau nhịp phục hồi mạnh, việc xem xét mở mới các vị thế đầu tư, cần phải đi theo sau xu hướng.

   + Ngắn hạn, số lượng mã có vùng bán gia tăng, lực cung VNINDEX gia tăng. Dự kiến Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ kéo dài tích lũy, với áp lực điều chỉnh ngắn hạn về vùng hỗ trợ 745-750. VNINDEX, VN30 đang ở vùng bán ngắn hạn. Vì vậy cần tiếp tục rà soát danh mục nếu có, xem xét hạ tỉ trọng, cơ cấu danh mục ngắn hạn, loại giảm các mã yếu kém. Duy trì tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình.  Thị trường đang đi vào giai đoạn mới sau khi kết thúc giai đoạn phục hồi mạnh với xu hướng định giá VNINDEX, VN30 vẫn suy thoái chu kỳ 02 quí, chưa có tiền lệ, vi thế không đưa ra dự báo khi chưa có các dữ liệu chính xác. Cần phải theo sau xu hướng. Các vị thế mở mua mới cần phải đi sau thị trường và chỉ được xem xét khi xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value xác nhận quay trở lại tăng trưởng. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần