Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 04/02/2020: VNINDEX phục hồi ở vùng hỗ trợ dài hạn 890-900_Trend_up suy giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

    + Trend_up giảm, Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn tăng vượt mức trung bình. Cho thấy vẫn xuất hiện dòng tiền bắt đáy ngắn hạn. Tuy nhiên số lượng mã có trend_up ngăn hạn lại giảm, thể hiện ảnh hưởng giảm điểm đã gia tăng sang nhiều mã khác trên thị trường. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn gia tăng lớn hơn vùng mua. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + Dưới áp lực bán mạnh cắt lỗ đầu phiên, VN30, VNINDEX tiếp tục điều chỉnh nhanh về vùng hỗ trợ 800+- và 900+- và phục hồi tốt. Xét về mặt chỉ số với thị giá thấp nhất năm 2018 của VN30 là 850,33, thấp nhất 2019 là 821,83 thì với mức giá 803,73 VN30 đã có thị giá thấp nhất trong 03 năm trở lại đây. Mặc dù đã hồi phục khá tốt và tạm thời giữ được vùng đáy cũ năm 2019 là 821+- như đã dự báo trong nhận định đầu tuần là chắc chắn có hồi phục. Tuy nhiên việc giảm điểm mạnh đã làm chất lượng tăng trưởng cuả VN30 tiếp tục bị hạ bậc, và để có thể quay trở lại tăng trưởng không chỉ 01-02 quý như dự kiến trước đây mà có thể cần ít nhất 02-03 quý. Với vùng kháng cự tăng trưởng hiện nay của VN30 là 855-860. VNINDEX cũng chịu rủi ro tương tự với kháng cự gần nhất là 935+-. Điều này cũng có nghĩa là tác động suy giảm, tích lũy, hiệu quả đầu tư kém còn có thể kéo dài trong vài quý đến. Như vậy cần phải đánh giá kỹ lại hiệu quả đầu tư, tiềm năng tăng trưởng trong vài quý đến nếu muốn gia tăng tỉ trọng đầu tư. 

   + Ngắn hạn, dòng tiền bắt đáy gia tăng, tuy nhiên số lượng mã giảm giá lại tăng, số lượng mã có Trend_up ngắn hạn giảm. Dự kiến VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng đáy cũ 850+- tương ứng đáy cũ tháng 06/2019, VNINDEX 935-940 và sẽ quay trở lại tích lũy. Mặc dù ngắn hạn VNINDEX tạm thời đã có đáy ngắn hạn vùng 900+-. Tuy nhiên do khẳ năng tăng trưởng chung của thị trường đang bị hạ thấp, chưa thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng, khẳ năng có xảy ra tình trạng suy thoái hay không. Vì vậy tiếp tục ưu tiên hạ tỉ trọng đầu tư dưới mức trung bình nếu có đối với các nhóm mã chịu ảnh hưởng khi phục hồi trong những phiên đến. Trường hợp tỉ trọng đầu tư đầu cơ dưới mức trung bình, thì thị trường giảm mạnh sẽ tạo ra những cơ hội đầu tư giá trị tốt trong dài hạn, nhưng cần kiên nhẫn chờ thị trường có tín hiệu phục hồi tạo thêm 01 đáy ngắn hạn tiếp theo. Sau đó sẽ có những cập nhật mới. Chi tiết tham khảo các Danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần