Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 03/10/2019: VNINDEX phục hồi tốt ở nền giá hỗ trợ 980+-_Dòng tiền giảm nhẹ

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up tăng, Money_in giảm nhẹ. Dòng tiền giảm nhẹ, duy trì trên mức trung bình. Số lượng mã có Trend_up tăng nhẹ và có thể lớn hơn trung bình trong những phiên đến. Số lượng mã có vùng mua gia tăng trở lại, lớn hơn vùng bán. Các mã có vùng mua nổi bật là nhóm mã BDS midcaps như TDH, TDC, IJC… hay các mã như SAS, HT1, CTI… nhóm thép và môt số mã nhóm KCN, Cảng biển vẫn có thể tiếp tục xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX  phục hồi khá tốt khi điều chỉnh  về kiểm tra nền giá 980-985. Lực cầu gia tăng tốt với nhóm cổ phiếu midcap Bất động sản với nhiều cổ phiếu vượt đỉnh cũ như IJC, HDC, TDH…, cũng như các cổ phiếu Largescap sau quá trình điều chỉnh tích lũy đã quay trở lại tăng trưởng như VNM. Mặc dù IJC, HDC đã tăng hơn 100% trong năm nay, nhưng vẫn thu hút lực cầu ngắn hạn tốt. Nhưng với mức tăng trưởng EPS 50-60% thì nếu tiếp tục tăng thì có thể xảy ra tình trạng thị giá tăng vượt khá xa tăng trưởng EPS. Vì vậy, các vị thế mua đuổi chỉ ưu tiên cổ phiếu có sẳn. 

      + Ngắn hạn dưới áp lực chốt lời tiếp tục của một số cổ phiếu tăng mạnh trong VN30, VNIDEX, VN30 dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn 925+-, VNINDEX 995-1000. Áp lực bán, lực cung ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng ơ vùng này. Tuy nhiên dòng tiền sẽ tiếp tục xoay tua để tìm kiếm khẳ năng sinh lợi ngắn hạn ở nhiều nhóm mã midcaps, các mã có vùng mua, và trend tăng mới. Do đó, các vị thể mua đầu tư vẫn có thể mở rộng, vẫn có thể gia tăng vị thế mua đầu tư, đầu cơ ngắn hạn ở một số mã khuyến nghị, phân tích. Ưu tiên các mã trong danh mục tăng trưởng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


 

 

 

Nhân Định Hàng Tuần