Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 03/09/2019: Áp lực bán mạnh với nhóm Khu công nghiệp_Thị trường suy yếu

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


     + Trend_up giảm,  Money_in tăng nhẹ.  Khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường giảm. Dòng tiền tăng nhẹ và có dấu hiệu bắt đầu tham gia bắt đáy ngắn hạn trở lại nhóm khu công nghiệp. Lực cung trên toàn thị trường gia tăng, nhất là với nhóm Khu công nghiệp. Số lượng mã có vùng mua bán khá cân bằng. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX suy yếu trở lại khi có tín hiệu chuyển xu hướng tăng trưởng ngắn hạn sang tích lũy dưới áp lực bán mạnh của khá nhiều mã đặc biệt là nhóm Khu công nghiệp. Nhóm KCN như đã nhận định đã và đang có tín hiệu đạt đỉnh tăng trưởng mạnh nhất, phân hóa và loại bỏ các mã yếu kém. Như vậy có thể tương tự như nhóm Ngân hàng hay Dệt may.. trước đây, chỉ còn duy trì số ít mã đầu ngành như VCB, BID vẫn duy trì tốt, còn lại đa phần đều suy giảm, tích lũy kéo dài. Vì vậy cần phải tiếp tục đánh giá danh mục nếu có, tiếp tục loại giảm các mã yếu kém khi hồi phục. Thời điểm xem xét mua trở lại nhóm KCN dự kiến là cuối quí III/2019 và đầu Quí IV/2019 khi thị trường sàng lọc, đánh giá lại mức độ tăng trưởng. 

      + Ngắn hạn VNINDEX đang kết thúc tăng trưởng chuyển qua tích lũy theo xu hướng short_value, cần 1-3 phiên đến để kiểm tra xác nhận lại xu hướng này. VNINDEX cần vượt trở lại vùng giá 883+- để duy trì tăng trưởng toàn diện trở lại. Dự kiến trong những phiên đến VNINDEX sẽ hồi phục trở lại vùng 883-885, nhóm KCN sẽ hồi phục trở lại khi nhiều mã đang bị bán khá mạnh dần về các vùng hỗ trợ. Tuy nhiên việc bắt đáy, mở lại trạng thái mua mới đối với nhóm này vẫn chưa có khuyến nghị, cần tiếp tục theo dõi. Ngắn hạn khẳ năng sinh lợi suy giảm vì vậy uu tiên xem xét cơ cấu mã yếu kém, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi hồi phục do khẳ năng sinh lợi giảm. Xem xét cơ cấu danh mục đầu tư. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần