Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 03/06/2019: VN30 suy giảm toàn diện_Áp lực bán mạnh_Dòng tiền bắt đáy tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

+ Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Khẳ năng sinh lợi tiếp tục suy giảm. Số lượng mã vào vùng bán duy trì lớn hơn mua. Áp lực bán gia tăng mạnh, khối lượng gia tăng. Dòng tiền bắt đáy ngắn hạn gia tăng trở lại. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 tiếp tục giảm điểm mạnh. Xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn của VNINDEX, VN30 chuyển sang suy giảm. Áp lực bán gia tăng mạnh. VN30 nhiều mã xuất hiện tín hiệu có thể bị call margin ngắn hạn. VN30 đã mất hỗ trợ 867-868 đáy cũ tháng 05/2019 dẫn đến áp lực bán gia tăng mạnh, khối lượng giao dịch VN30 tăng 50,1% so với phiên trước. Xu hướng VN30 suy giảm toàn diện, như vậy, ngắn hạn tạm thời đứng ngoài thị trường nhất là đối với VN30. Hạ tỉ trọng ngắn hạn, đầu tư khi thị trường phục hồi. 

      + VNIDEX xu hướng ngắn hạn cũng xác nhận suy giảm, kéo theo khả năng kéo theo xu hướng định giá của VNINDEX kéo theo suy giảm. Điều này sẽ xác nhận tiếp tục hạ tỉ trọng đầu tư tăng trưởng trung dài hạn đối với VNINDEX khi phục hồi. Ngắn hạn, với áp lực giảm giá duy trì, dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ đi vào vùng quá bán ngắn hạn trong 1-2 phiên đến và phục hồi trở lại. VNINDEX sẽ phục hồi từ vùng 940-945 kiểm tra lại vùng 955+-, VN30 phục hồi kiểm tra lại vùng 867-870. Do VNINDEX chịu rủi ro suy giảm định giá, VN30 suy giảm toàn diện. Nhiều mã đã tăng trưởng mạnh, nóng trong nhóm Dệt may, Thủy sản, Khu công nghiệp… mới bắt đầu quá trình điều chỉnh trung hạn. Vì vậy, tiếp tục xem xét hạ tỉ trọng ngắn hạn, margin nếu có. Hạ tỉ trọng, cơ cấu danh mục đầu tư tăng trưởng. Tạm thời đứng ngoài hoàn toàn đối với VN30 khi hồi phục. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần