Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 03/09/2020: VNINDEX, VN30 vào vùng taget ngắn hạn_Dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường

+ Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Số lượng mã có trend_up tiếp tục giảm. Dòng tiền giảm, tốc độ giảm gia tăng mạnh hơn. Thị trường phân hóa, số lượng mã có vùng bán ngắn hạn duy trì lớn hơn vùng mua ngắn hạn. VNINDEX, VN30 trong vùng quá mua ngắn hạn.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


   + VNINDEX dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 tiếp tục tăng điểm tốt hướng đến vùng giá cao nhất tháng 06/2020 tương ứng 905,65 và 845,63. Với VN30 cũng là trend_line kháng cự nối đỉnh giá cao nhất lịch sử tháng 04/2018 là 1185,06 và đỉnh giá tháng 11/2019 là 948,37. Cần lưu ý rằng, dự kiến trong mọi trường hợp VN30 có thể vượt được vùng giá kháng cự mạnh này, vẫn sẽ có nhịp điều chỉnh back_test mạnh để kiểm tra lại và ở vùng giá vẫn thấp hơn vùng giá hiện nay trong quý IV/2020 sau khi thị trường chốt NAV và đánh giá lại mức độ tăng trưởng của định giá. VNINDEX, VN30 vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn. 

   + Ngắn hạn, thị trường tăng điểm tích cực dưới ảnh hưởng xoay tua của nhiều nhóm mã vốn hóa lớn vốn tích lũy kéo dài trong tháng 07, 08/2020 như VCB, VIC, VRE…. Tuy nhiên số lượng mã có trend_up và dòng tiền đã đạt đỉnh và tiếp tục suy giảm. VNINDEX, VN30 bắt đầu đi vào vùng quá mua với vùng kháng cự và taget của nhiều mã dự kiến như trên. Do đó các vị thế mua mới nếu không được chọn lọc cẩn trọng sẽ xảy ra tình trạng suy giảm, bị kẹp kéo dài. Dòng tiền và trend_up tiếp tục suy giảm, vì vậy không có khuyến nghị gia tăng thêm tỉ trọng. Tiếp tục rà soát danh mục đầu tư, cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn, margin hoặc chốt lãi khi đạt kỳ vọng nếu có khi thị trường tiếp tục tăng điểm trong những phiên đến. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 


Nhân Định Hàng Tuần