Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 02/10/2019: VN30 vùng bán, điều chỉnh ngắn hạn_Dòng tiền giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


   + Trend_up  tăng,  Money_in giảm.  Dòng tiền giảm, trên mức trung bình. Lý do là khá nhiều mã nhất là trong nhóm VN30 như VCB, REE, FPT, MWG….sau thời gian tăng mạnh ngắn hạn, không thu hút tiếp tục dòng tiền, lực cầu ngắn hạn, cần điều chỉnh tích lũy. Hay các mã như VIC.. vẫn suy giảm ngắn hạn, áp lực bán gia tăng. Số lượng mã có vùng bán gia tăng và lớn hơn vùng mua. Thị trường đang đi vào vùng bán, điều chỉnh ngắn hạn dưới ảnh hưởng của VN30. Các mã có vùng mua ngắn hạn vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ưu tiên hàng có sẳn như TDH, SSI, PAC, CSV…

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 990+-, VN30 910-915 dưới ảnh hưởng của các mã vốn hóa lớn như đã phân tích ở trên. Lý do là các mã như REE, VCB, FPT, MWG… chịu áp lực chốt lời  sau thời gian tăng mạnh, cũng như Lực cung của VN30 đang gia tăng, thắng lực cầu như đã phân tích ở những phiên trước. Do đó việc điều chỉnh là cần thiết để kiểm tra lại xu hướng tăng trưởng ngắn hạn, cũng như thu hút lực cầu mới. Dòng tiền ngắn hạn vẫn đang duy trì trên mức trung bình và cố gắng luân chuyển, sinh lợi ở các mã khác. Thị trường vẫn xuất hiện một số cơ hội có thể xem xét mở rộng đầu tư ngắn trung hạn. Dòng KCN đang dần tích lũy trở lại và đang chờ các báo cáo quí III/2019 để đánh giá kỹ hơn tốc độ tăng trưởng EPS so với tốc độ tăng giá từ đầu năm đến nay, và sẽ cập nhật các đề xuất mới nếu có. 

      + Ngắn hạn lực cung của VN30 tiếp tục gia tăng. Lực cung của VNINDEX cũng tăng và có thể thắng lực cầu ngắn hạn trong 1-3 phiên đến. Do đó áp lực bán ngắn hạn sẽ tiếp tục diễn ra. Dự kiến VN30 sẽ điều chỉnh lại vùng hỗ trợ xếp hạng tăng trưởng 910-912, VNINDEX 985+- và tiếu tục tích lũy. Quá trình tích lũy có thể mất 2 tuần nữa mới chắc chắn kết thúc.  Ngắn hạn do dòng tiền giảm, vì vậy cần xem xét cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn, nhất là margin nếu có đối với các mã suy yếu, có vùng bán, chịu áp lực chốt lời mạnh. Đồng thời vẫn có thể xem xét tích lũy cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng, vào trend tăng mới khi xảy ra rung lắc ở vùng hỗ trợ tương ứng.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

 

Nhân Định Hàng Tuần