Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 02/08/2019: VNINDEX phục hồi_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi tiếp tục giảm_Dòng KCN tiếp tục đột biến mạnh


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua gia tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn vùng bán. Thị trương phân hóa mạnh mẽ. Khi dòng tiền tiếp tục gia tăng đột biến ở nhóm khu công nghiệp, hay các mã BDS như HDG, HDC, PDR, D11… hay các mã như VCS, ILB… Như vậy, vẫn có thể tiếp tục xem xét cơ cấu hạ các mã yếu kém để tiếp tục gia tăng vào các mã tăng trưởng mạnh có vùng mua. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi tốt hơn dự kiến. Khối lượng giao dịch gia tăng và đột biến ở nhiều nhóm mã như KCN, BDS, Cao Su…hoặc nhóm mã có khẳ năng hưởng lợi từ động thái hạ lãi suất của ngân hàng. VN30 phục hồi kém hơn, vẫn chưa lấy lại được mức xếp hạng tăng trưởng. Mặc dù dòng tiền đã suy yếu dưới mức trung bình, do tỉ lệ mã hoạt động kinh doanh yếu kém lớn. Vì vậy dòng tiền đa phần tập trung mạnh vào các nhóm mã nóng, tăng trưởng mạnh, và các mã này hầu hết là các mã đạt điều kiện tăng trưởng toàn diện, trừ một số mã upcom chưa đủ điều kiện đánh giá trong Danh mục Tăng trưởng. Vì vậy, trong giai đoạn VN30 vẫn tích lũy không xác nhận xu hướng thì cần ưu tiên cơ cấu danh mục đầu tư để đạt hiệu quả tối ưu nhất. 

       +Dự kiến VN30 sẽ tiếp tục phục hồi trở lại vùng 895+-. Do VN30 vẫn suy giảm định giá. Xu hướng ngắn hạn vẫn chưa xác nhận tăng trưởng với hỗ trợ mạnh là vùng 883+- và kháng cự quan trọng 895+-. Điểm tích cực là chỉ số Phái Sinh VN30F1908 đang xác nhận tăng trưởng. Nên vẫn cần ưu tiên cơ cấu danh mục đầu tư, nhất là các mã suy yếu, có xu hướng định giá suy giảm tương tự VN30. Vẫn có thể cơ cấu, gia tăng tỉ trọng sang nhóm mã tăng trưởng mạnh. Ưu tiên các mã trong danh mục tăng trưởng, có vùng mua hoặc vào trend mới.  Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần