Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 02/05/2019: VNINDEX duy trì tích lũy_phân hóa_Trend_up giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

        + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng. Thị trường phân hóa, khẳ năng sinh lợi, số lượng mã có trend_up trên toàn thị trường giảm nhẹ. Khá nhiều mã bị bán mạnh như KBC, VSC… nhưng vẫn xuất hiện dòng tiền bắt đầu tham gia bắt đáy ngắn hạn. Số lượng mã có vùng mua vẫn duy trì lớn hơn vùng bán. Nỗi bật ở nhiều mã tích cực như HT1, NDN, PVD, SZL, HSG, PNJ, VGC…. vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn…

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

        + VNINDEX và VN30 phân hóa chủ yếu do một số mã như SAB, VHM ảnh hưởng. Thị trường phân hóa khá mạnh theo kết quả kinh doanh quí I/2019. Dự kiến VNINDEX, VN30 tiếp tục phục hồi kiểm tra lại trend_line giảm giá ngắn trung hạn (nối đỉnh 1014 ngày 19/03/2019 và 1000 ngày 09/04/2019, và trend_line trung hạn nối các đỉnh tháng 06/2018, 10/2018, tháng 03-04/2019) tương ứng kháng cự VNINDEX 990+- và VN30 903-906.  VN30 sẽ tích cực trở lại khi vượt được giá trị trung bình ngắn hạn và kháng cự mạnh 895+-. Tuy nhiên chưa có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng mạnh ở thời điểm hiện tại và rủi ro lớn với các mã có kết quả kinh doanh không duy trì tăng trưởng tốt. 

         + Hiện nay xu hướng giá trị trung bình ngắn hạn Short_value của VNINDEX, VN30 vẫn tích lũy. Xu hướng định giá của VNINDEX tích lũy, VN30 suy giảm. Hai xu hướng chính của VNINDEX đều tích lũy Dự kiến quá trình tích lũy, phân hóa sẽ còn kéo dài đến hết tháng 05/2018 với vùng tích lũy là 960+- và 990+-. Để vượt được trend_line trung hạn cần rất nhiều thơì gian, nhất là VN30, các mã trụ cột, đầu ngành trong VN30 xác nhận có tình hình kinh doanh Quí II/2019 tăng trưởng trở lại so với Quí I/2019. Vì vậy, thị trường chung trong giai đoạn cơ cấu dịch chuyển danh mục đầu tư, để định hướng gia tăng tỉ trọng vào nhóm mã có khẳ năng sinh lợi tốt hơn thị trường. Trong đó nổi bật hiện nay là nhóm cổ phiếu công nghệ, năng lượng, dầu khí . Đây là nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt hơn mức trung bình của thị trường. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng trong danh mục khuyến nghị, có thể dịch chuyển và gia tăng thêm tỉ trọng vào nhóm Công nghệ, năng lượng, dầu khí. Chi tiết tham khảo các Danh mục


VNI

       

Nhân Định Hàng Tuần