Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 02/11/2023: VNINDEX kỳ vọng phục hồi kiểm tra 1100-1110_Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm chậm lại, hướng về vùng cạn kiệt trong 01-04 phiên đến. Áp lực cắt lỗ, và áp lực bán giải chấp ngắn hạn có thể dần cạn kiệt. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Mở rộng trong nhiều nhóm ngành, tỉ trọng dưới mức trung bình có thể chọn lọc gia tăng. Thị trường dần xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư tích lũy trung hạn, tầm nhìn tăng trưởng năm 2024. Ưu tiên các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh qúi III tăng trưởng… VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1037+-_giá thấp nhất tuần trước, hỗ trợ tiếp theo 1025. Kháng cự gần nhất 1060+-. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX chưa thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ. VNINDEX, VN30 thoát khỏi vùng quá bán ngắn hạn.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm nhẹ, dòng tiền vẫn chưa gia tăng lại khi thị trường hồi phục, chỉ gia tăng khi giảm mạnh. Tuy nhiên áp lực dòng tiền trung hạn đang đi vào vùng cạn kiệt, áp lực cắt lỗ, và có thể áp lực giảm dư nợ magrin đang giảm về mức cân bằng. Lực cầu ngắn hạn bắt đầu tăng, áp lực cung ngắn hạn giảm, vẫn lớn hơn lực cầu ngắn hạn. Lực cầu ngắn hạn nếu cải thiện có thể thắng áp lực cung trong 03-05 phiên đến.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + Sau 02 tháng giảm mạnh hơn 220 điểm từ vùng giá 1250 điểm, VNINDEX bắt đầu tháng 11/2023 phục hồi trở lại khi chịu áp lực bán về vùng giá 1.020-1025 tương ứng vùng giá thấp đầu năm 2023. Kết phiên VNINDEX ở mức 1039,66 điểm tăng 1,12%, khối lượng giao dịch giảm -14,51% so với phiên trước. VN30 1051,65 điểm tăng 1,18%, khối lượng giao dịch giảm -13,41%_80% so với mức trung bình. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX tích lũy dưới rất nhiều kháng cự như 1060+-, 1075+-, 1100-1110. Kỳ vọng VNINDEX sẽ chuyển sang giai đoạn phục hồi ngắn hạn để kiểm tra lại vùng kháng cự 1100-1110 khi áp lực bán mạnh, giải chấp lần lượt của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 kết thúc. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy kém tích cực và cho thấy rằng rất khó có thể kỳ vọng vào xu hướng tích cực trong 02 tháng đến. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 230+- tỉ USD_53%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 126+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức vốn hóa được xem là rẽ nếu xét đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2024, và rất rẽ nếu so sánh với mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 100%/GDP trong năm 2025 của Chính Phủ.

    + Ngắn hạn thị trường vẫn trong giai đoạn phục hồi sau quá bán mạnh với áp lực bán đến từ cắt lỗ, giảm mạnh tỉ lệ dư nợ margin. Áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn vẫn luân phiên gia tăng khi tâm lý ngắn hạn vẫn tê liệt trong vùng bi quan và dòng tiền chỉ tăng khi giá giảm. Trong đó tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư chịu tác động khá nhiều tù các giao dịch đột biến của khối ngoại, nhiều mã cod diễn biến tiêu cực khi khối ngoại bán mạnh và ngược lại. Rất khó dự báo xu hướng này, tuy nhiên kỳ vọng áp lực bán mạnh của khối ngoại sẽ dần cạn kiệt trong 01-03 tuần đến khi thống kê cho thấy dòng tiền trung hạn đang giảm mạnh về vùng cạn kiệt. Ở vùng giá, vốn hóa hiện tại thị trường sẽ phân hóa theo các yếu tố cơ bản, triển vọng tăng trưởng cho nửa cuối chu kỳ 2021-2025. VNINDEX hiện tại vẫn chưa chắc chắn xác nhận vùng đáy, trường hợp tích cực kỳ vọng trong phiên đến VNINDEX rung lắc kiểm tra lại hỗ trợ 1025-1030 với áp lực bán của các cổ phiếu như MWG, VHM… suy giảm, lực cầu tiếp tục gia tăng, số lượng mã có trend_up ngắn hạn ngừng giảm, tăng trở lại. Lúc đó kỳ vọng VNINDEX sẽ tạo đáy và chuyển sang giai đoạn phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1100-1110 hiện nay, cũng như kiểm tra lại đường giá trung bình MA200 1110+-. Tỉ trọng dưới trung bình, có thể xem xét chọn lọc gia tăng trở lại. Giải ngân tích lũy tỉ trọng dưới trung bình đối với các mã giảm mạnh, có tỉ lệ cổ tức/thị giá ở mức cao hơn lãi suất ngân hàng, các mã cơ bản tốt trong các nhóm ngành khu công nghiệp, cảng biển, dầu khí, kho vận, hóa chất…. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 

 

Nhân Định Hàng Tuần