Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 01/10/2019: VNINDEX nâng bậc xếp hạng_Dòng tiền duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


      + Trend_up  tăng,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn hạn duy trì tăng, khẳ năng sinh lợi tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn duy trì lớn hơn bán. Số lượng mã tăng trưởng toàn diện gia tăng trở lại. Nổi bật ở các mã bất động sản như IJC, HDC, DIG… Nhóm mã chứng khoán như SSI, SHS.. Nhiều mã có tính chất đầu cơ mạo hiểm như TIG, TSC, DIC…. vẫn có thể xem xét mở rộng vị thế mua đầu tư, đầu cơ ngắn hạn. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX đã xác lập được vùng hỗ trợ tạo nền định giá mới 980+- và hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 990+-. Thị trường phục hồi rất tốt sau phiên rung lắc điều chỉnh chốt NAV cuối quí III/2019, lý do là định giá và các hỗ trợ tăng trưởng đã được nâng lên. Số lượng mã tăng trưởng đã cải thiện trở lại. Như vậy có thể xem xét mở rộng danh mục đầu tư sang các nhóm mã khác như Bất động sản và một số mã KCN vẫn có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt khi nhóm này có đại diện quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn. 

      + Ngắn hạn lực cung của VN30 đang gia tăng và áp lực bán chốt lời ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi VN30. VN30 sẽ xảy ra tình trạng rung lắc thường xuyên thể hiện tương tự các mã như VCB, REE, FPT… với hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn 915-920. Dự kiến trong phiên giao dịch đến VN30 sẽ tiếp tục kiểm tra lại kháng cự 928-930 gần nhất. Dòng tiền ngắn hạn vẫn gia tăng, mở rộng sang nhiều mã, nhóm mã khác. Vì vậy các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đầu cơ ngắn hạn vẫn được xem xét mở rộng. Ưu tiên các mã tăng trưởng có vùng mua, vào trend tăng mới. Các vị thế mua sẽ xem xét tạm dừng khi có tín hiệu dòng tiền suy yếu. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần