Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 01/08/2019: VNINDEX phục hồi_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi tiếp tục giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

   + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm và có thể dưới mức trung bình trọng 01-02 phiên đến, nếu như không cải thiện mạnh trở lại. Thể hiện ở vùng giá hiện tại, số lượng mã chứng khoán thu hút được dòng tiền tiếp tục giảm. Số lượng mã có vùng bán lớn hơn vùng mua. Thị trường đang ở vùng bán ngắn hạn. Lực cung tiếp tục gia tăng.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX, VN30 đã phục hồi trở lại khi về vùng hỗ trợ 980+- và 873+- như nhận định phiên trước. Thị trường phân hóa rất mạnh khi nhiều mã có báo cáo kết quả kinh doanh kém tích cực bị bán mạnh như nhóm Cảng biển, GMD, VSC, hay nhiều mã mất hỗ trợ đáy cũ như HBC, SSI, DXG…Bên cạnh đó, khá nhiều mã rất tích cực, kinh doanh tăng trưởng tốt đã thu hút dòng tiền như nhóm mã Bia SMB, WSB, các mã như PVT, IJC, FPT… Như vậy, với xu hướng định giá của VNINDEX tích lũy, VN30 vẫn suy thoái. Yêu cầu cần phải tiếp tục đánh giá lại danh mục đầu tư nếu có. Loại giảm các mã suy yếu khi hồi phục và cơ cấu sang các mã đang tăng trưởng mạnh khi xảy ra rung lắc ở các vùng hỗ trợ tương ứng, để tối ưu hóa lợi nhuận. 

       + VNINDEX, VN30 sau phiên giảm điểm mạnh đã phục hồi khi về hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên VNINDEX, VN30 đã bị hạ bậc xếp hạng tăng trưởng. Dự kiến VNINDEX, VN30 trong phiên giao dịch tiếp theo sẽ phục hồi kiểm tra lại kháng cự 993+-, VN30 885+-. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường có thể dưới mức trung bình trong một, hai phiên đến. Điều này có nghĩa là cơ hội để chọn lọc mã có xu hướng tăng mới sẽ tiếp tục suy yếu. Do đó, cần tiếp tục xem xét tái cơ cấu danh mục, loại giảm hay cắt lỗ các mã yếu kém nếu có khi phục hồi. Có thể xem xét cơ cấu sang các mã tăng trưởng toàn diện mạnh, vẫn thu hút được dòng tiền ngắn hạn, có vùng mua khi xảy ra rung lắc. Đối với chỉ số VNINDEX, thị trường chung chỉ xem xét mua trở lại khi có tín hiệu dòng tiền gia tăng trở lại. Chi tiết tham khảo các Danh mục


VNI

Nhân Định Hàng Tuần