Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 01/01/2019: Áp lực bán gia tăng_Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi tiếp tục giảm


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

      + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Khẳ năng sinh lợi, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm. Thể hiện ở vùng giá hiện tại, số lượng mã chứng khoán thu hút được dòng tiền tiếp tục giảm. Số lượng mã có vùng bán lớn hơn vùng mua. Thị trường đang ở vùng bán ngắn hạn. Lực cung tiếp tục gia tăng.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX điều chỉnh mạnh khi không thể vượt được kháng cự, taget ngắn hạn 1000+-, VN30 895+-. Khối lượng VNINDEX tăng 17,53% so với phiên trước, cho thấy áp lực bán ngắn hạn mạnh. Hiện nay hỗ trợ tiếp theo của VNINDEX là 980+-, hỗ trợ mạnh là 970+-. Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục suy giảm, lực cung gia tăng mạnh. Nhóm mã sinh lợi tốt nhất thị trường là nhóm mã Khu công nghiệp, nhóm này nhiều mã tăng giá tốt nhất  đều có mức tăng giá hơn 100% tính từ đầu năm đến nay. Thông thường, lịch sử những năm trước, khi 1 nhóm mã sinh lợi tốt nhất có mức tăng giá hơn 100%, thì thị trường bắt đầu thì thị trường bắt đầu khó khăn trong việc chọn lọc cơ hội mới. Cũng như nhóm mã  đó bắt đầu chịu áp lực bán, phân phối ngắn hạn lớn, tương tự như nhóm mã Ngân hàng, Thủy Sản, Dệt may trước đây. Do đó, cần tiếp tục đánh giá danh mục để cơ cấu, hạ tỉ trọng nếu có. 

       + Như nhân định những phiên trước, vị thế mua khi VNINDEX > 990 đều có thể dẫn đến thua lỗ ngắn hạn. Ngắn hạn, dự kiến VNINDEX sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ ngắn hạn 980+-, VN30 hỗ trợ 873+- và hồi phục nhẹ trở lại. Do dòng tiền giảm, khẳ năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trưởng giảm. Vì vậy, phải tiếp tục cơ cấu danh mục, tỉ trọng ngắn hạn đối với các mã có vùng bán, hay đạt taget dự kiến, cũng như xem xét cơ cấu, cắt lỗ các mã yếu kém, không như kỳ vọng. Các vị thế mua mới tạm thời không có khuyến nghị cho đến khi dòng tiền cải thiện trở lại. Chi tiết tham khảo các danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần