Đóng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nguyên tắc chọn Mã tăng trưởng mạnh nhất- VIP

+ Nguyên tắc chính của Hệ thống:

  1. Xác định đâu là Cổ phiếu tăng trưởng, tăng trưởng mạnh nhất.
  2. Mức giá hợp lý để sở hữu cổ phiếu tăng trưởng đó.

+ Như vậy, khi sử dung hệ thống, trước tiên phải trả lời được các câu hỏi sau:

     1. Cổ phiếu nào là cổ phiếu tăng trưởng, tăng trưởng toàn diện? (Thông qua Xu hướng của Định giá, Xu hướng trend ngắn hạn)
     2. Sức mạnh tăng trưởng (Power) của cổ phiếu đấy như thế nào. Cổ phiếu được xếp hạng tăng trưởng (Strong) thế nào?
     3. Đâu là giá trị hợp lý (Định giá_ Value, Short_value)

Tất cả các Cổ phiếu, chỉ sốđạt chuẩn tăng trưởng toàn diện đã được hệ thống cung cấp trong DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG.

Chỉ có 5 thông số để trả lời các câu hỏi quan trọng trên. Các thông số khác chỉ là thông số tham chiếu, so sánh bổ sung cho giao dịch Daily. 

       Cuối cùng, sau khi trả lời được. Chọn lọc ra tối đa 30 mã mạnh nhất thị trường. Sau đó có thể kiểm tra thêm phân tích cơ bản 1 lần nữa. Rút gọn lại tầm 10 mã. Đặt vị thế giao dịch như như Quỹ đầu tư. Đầu tư nắm giữ, 01 tháng, 03 tháng review danh mục, xu hướng 1 lần. Nếu dùng MG, hoặc muốn lướt sóng thì 1 tuần review 1 lần, xem Xu hướng ngắn hạn, lúc đấy mới xem xét các hành đông cơ cấu danh mục tiếp theo.

Tất cả các Cổ phiếu, chỉ sốđạt chuẩn tăng trưởng toàn diện đã được hệ thống cung cấp trong DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG.

 

Nguyên tắc chọn Mã tăng trưởng mạnh nhất- VIP

    + Các nguyên tắc lựa chọn mã Tăng trưởng mạnh nhất, an toàn, sinh lợi cao nhất: 

    Để đầu tư đạt hiệu quả cao nhất, nhà đầu tư cần chọn lọc cho mình 01 Danh mục cổ phiếu chỉ số bảo đảm tăng trưởng tốt nhất, mạnh nhất trong thời gian tối thiểu là 01 năm. Và sau đây là các nguyên tắc MatrixBuySell đưa ra để nhà đầu tư tự chọn cho mình Danh mục trên. 

        1. Chỉ được chọn danh mục có Định giá Tăng trưởng (Danh mục này đã được cung cấp trong DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG).

        2. Trong DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG  nhà đầu tư chọn các mã đã được và đã từng được xác nhận Cổ phiếu Siêu Đầu tư (6_pass). Đây là Danh mục đặc biệt Ưu tiên đầu tư nắm giữ. Được xem là Danh mục Chiến lược. Tập trung đa phần nguồn lực đầu tư ưu tiên vào Danh mục này. 

          3. Danh mục Tăng trưởng là danh mục Cổ phiếu có Định Giá tăng trưởng. Định giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng theo thời gian. Vì vậy, đối với nhóm cổ phiếu này. Ưu tiên đầu tư nắm giữ trung dài hạn cho đến khi Trạng thái định giá thay đổi. Các hành động bán ra nếu có chỉ là ngắn hạn và nên phải xem xét mua lại tại Giá trị Ngắn hạn. 

        4. Đối với tín hiệu Test_Trend (Pass): Các mã đạt chuẩn Pass đều là có tín hiệu mạnh và thời gian bảo đảm sinh lãi càng lớn mạnh, bền vững 

              + 6_Pass:  Kiểm tra xu hướng Tăng trưởng dài hạn thành công. Cổ phiếu, chỉ số rất mạnh đặc biệt ưu tiên Đầu tư, nắm giữ. Thời gian mua vào 01-02 tháng. Bảo đảm sinh lợi trong thời gian tối thiểu 03-05 tháng. Nhà đầu tư nên ưu tiên theo dõi đầu tư cổ phiếu 6_pass. 

             + 5+_Pass:  Có tín hiệu tạo đáy Định giá. Đáy tăng trưởng. Cổ phiếu, chỉ số Đầu cơ dưới giá trị Định Giá.  Thời gian mua vào 01 tháng. Đầu cơ theo Xu hướng Ngắn hạn

             + 5_Pass:  Kiểm tra xu hướng Tăng Trung hạn thành công. Theo dõi mua vào đầu tư theo xu hướng Ngắn hạn. Thời gian mua vào 10-15 phiên giao dịch. Bảo đảm sinh lợi trong thời gian tối thiểu 01-03 tháng.

            + 4_Pass:  Kiểm tra xu hướng Tăng Trung hạn thành công. Theo dõi mua vào đầu tư theo xu hướng Ngắn hạn. Thời gian mua vào 5-10 phiên giao dịch. Bảo đảm sinh lợi trong thời gian tối thiểu 10-20 phiên giao dịch.

           + 3_Pass:  Kiểm tra xu hướng Tăng Ngắn hạn thành công. Theo dõi mua vào đầu tư theo xu hướng Ngắn hạn. Thời gian mua vào 02-06 phiên giao dịch. Bảo đảm sinh lợi trong thời gian tối thiểu 5-10 phiên giao dịch.

            + 2_Pass:  Kiểm tra xu hướng Tăng Ngắn hạn thành công. Theo dõi mua vào đầu tư theo xu hướng Ngắn hạn. Thời gian mua vào 01-03 phiên giao dịch. Bảo đảm sinh lợi trong thời gian tối thiểu 03-06 phiên giao dịch.

          + 1_Pass:  Kiểm tra xu hướng Tăng Ngắn hạn thành công. Theo dõi mua vào đầu tư theo xu hướng Ngắn hạn. Thời gian mua vào 01 phiên giao dịch. Bảo đảm sinh lợi trong thời gian tối thiểu 01-03 phiên giao dịch.

 

 

Nhân Định Hàng Tuần