Đóng

Kiến Thức Đầu Tư

MatrixBuySell: Phần mềm Amibroker 6.20.1+ Phần mềm Amibroker 6.20.1

   – Link download AMIBROKER 6.20.1

+ Cách cài đặt. Tải amibroker về, giải nén, chạy File setup Amibroker 6.2.0.exe, sau đó copy file Broker.dll dán chồng lên thư mục Amibroker đã cài đặt

+ Tải Plugin Pattern Explorer 3.75

 Nhân Định Hàng Tuần