Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 10/02/2017: Hạn chế mua mới

   + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:          Matrix_Filte10-02          Matrix_Filter-2017    + VNINDEX:     + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường:          + Nhận định: Thị trương tiếp tục tăng giá với khối lượng giao dịch và dòng tiền tiếp tục tăng […]

10/02/2017 admin

Xem thêm
VNI-6-2

Nhận định thị trường ngày 06/02/2017

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 06/02/2017:         Matrix_Filter_6-2-2017         Matrix_Filter-2017     + VNINDEX:       + HNXINDEX:       +Thống kê thị trường:       + Nhận định: Về điểm số thì hiện nay VNINDEX, HNXINDEX ngắn hạn đều đang có thị giá vượt khá xa […]

06/02/2017 admin

Xem thêm
VNI-2-2

Nhận định thị trường ngày 02/02/2017

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 02/02/2017:          Matrix_Filter-2017         Matrix_Filter_2-2-2017     + VNINDEX:       VNINDEX bắt đầu đi vào vùng quá mua ngắn hạn. Vùng giá mục tiêu ngắn hạn dự kiến là 710-720.       + HNXINDEX: Đang xuất hiện tín hiệu […]

02/02/2017 admin

Xem thêm
vni18-1

Nhận định thị trường ngày 18/01/2017

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 18/01/2017:            Matrix_Filter-01-2017           Matrix_Filter18-01     + VNINDEX:      + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường: Tín hiệu Price_Up tiếp tục giảm trên mức trung bình, tuy nhiên tín hiệu dòng tiền Money_in lại có […]

18/01/2017 admin

Xem thêm