Đóng

MATRIX_FILTER

Nguyên tắc giao dịch của MatrixBuySell: Thành công hoặc Thất bại

Các nguyên tắc giao dịch của hệ thống MatrixBuySell:   1. Xác định Cổ phiếu, chỉ số tăng trưởng, tăng trưởng mạnh nhất:     + Cổ phiếu, chỉ số tăng trưởng là cổ phiếu, chỉ số được Xếp hạng tăng trưởng (Strong) và có Xu hướng định giá tăng trưởng.             […]

23/12/2017 admin

Xem thêm

Hệ thống Định Giá MatrixBuySell-Matrix_Filter

            + Hệ thống Định Giá MatrixBuySell-Matrix_Filter:                *   MATRIX_FILTER VIP                *    MATRIX_FILTER: DANH MUC VIP                *    MATRIX_FILTER FREE   Nguyên tắc chọn Mã tăng trưởng mạnh nhất- […]

14/05/2017 admin

Xem thêm