Đóng

Khách hàng

Matrixbuysell: Cập nhật giao diện website MatrixBuySell.com

Kính gửi Quý Nhà đầu tư!   Hiện nay webiste MatrixbuySell cập nhật bổ sung giao diện với Các file Matrix_Filter sẽ được bổ sung vào góc phải website (Các Danh mục màu xanh như hình dưới đây).      – Quý nhà đầu tư có thể truy xuất dữ liệu các File Matrix_Filter bằng […]

25/11/2018 admin

Xem thêm

MatrixbuySell: GÓI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN VIP

  1.  Gói 1.000.000 VNĐ/01 năm sử dụng dành cho Thành Viên Thường Niên.         + Thời gian sử dụng được tính từ ngày nhận được chuyển khoản + 12 tháng sử dụng.   2.  Miễn phí đối với Khách hàng Ủy Thác_Khách hàng mở tài khoản và có giao dịch trong 03 tháng tại SHS. […]

29/01/2018 admin

Xem thêm