Đóng

Phân tích Thị trường

Phân tích thị trường ngày 15/11/2016

Thị trường ngày 15/11/2016:

+ Thị trường vẫn đang phân hóa mạnh khi xu hướng Trend_Up vẫn thấp 39.02%. Tín hiệu Volume giảm nhẹ. Money_in vẫn lớn hơn 50% nhưng đang có tín hiệu giảm. Tỉ lệ Buy_Zone/Sell_Zone là 27,73%/16.26%. Tỉ lệ vùng Mua vẫn lớn hơn bán.

hnx2

+ VNINDEX: Đang hình thành xu hướng đi ngang, định giá tăng trưởng của VNINDEX lúc này là 655,02. Chỉ số tâm lý, tín hiệu Money_in và Trend_up của VNINDEX vẫn tiếp tục tăng nhưng vẫn vẫn còn âm.

vni

 

+ HNXINDEX đang ở vùng Hổ trợ dài hạn 75-80. Taget cao nhất trong 7 phiên tiếp theo dự kiến là 82.05. HNXINDEX vẫn đang giá hấp dẫn. Dòng tiền vào HNXINDEX tiếp tục tăng, chỉ số tâm lý hồi phục tăng.

+ Bảng chi tiết cổ phiếu:

MATRIX_FILTER

hnx