Đóng

Phân tích Cổ phiếu ITA: Cơ hội từ vùng đáy lịch sử

     + Cổ phiếu ITA gần đây đang có khối lượng giao dịch khá đột biến. Trong 01 tháng 03/2017 tổng khối lượng giao dich của ITA là 284 triệu cổ phiếu, cao nhất lịch sữ và gấp hơn 5 lần trung bình. Tính trên tổng khối lượng niêm yết của ITA là 938,3 […]

01/04/2017 admin

Xem thêm