Đóng

Nhận định thị trường ngày 18/01/2017

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 18/01/2017:            Matrix_Filter-01-2017           Matrix_Filter18-01     + VNINDEX:      + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường: Tín hiệu Price_Up tiếp tục giảm trên mức trung bình, tuy nhiên tín hiệu dòng tiền Money_in lại có […]

18/01/2017 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 11/01/2017

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 11/01/2017:       matrix_filte11-01      matrix_filter-01-2017     + VNINDEX:     + HNXINDEX: HNXINDEX đang đi vào vùng quá mua ngắn hạn. Dừng trạng thái mua với HNXINDEX      + Thống kê thị trường: Thị trường tăng nhưng tỉ lệ Price_up giảm. […]

11/01/2017 admin

Xem thêm