Đóng
vni10-3

Nhận định thị trường ngày 10/03/2017

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 10/03/2017:          Matrix_Filter_10-03-2017          Matrix_Filter-03-20173     + VNINDEX:     + HNXINDEX:      + Thống kê thị trường: Dòng tiền Money_in bắt đầu có tín hiệu phục hồi, cần xác nhận thêm trong 1-3 phiên tiếp. Dự kiến […]

11/03/2017 admin

Xem thêm

Cổ phiếu Bất Động Sản: Tâm điểm 2017

     + Dòng cổ phiếu Bất Động Sản hiện nay là tâm điểm của dòng tiền và tăng trưởng trong năm 2017. Vi vậy hãy cân nhắc lựa chọn, cơ cấu danh mục tập trung chủ yếu vào nhóm ngành phát triển Bất Động Sản. 

25/02/2017 admin

Xem thêm