Đóng
vni19-12

Nhận định thị trường ngày 19/12/2016

     + Cập nhật thị trường cuối ngày 19/12/2016:           matrix_filter         matrix_filter19-12      + VNINDEX:     + HNXINDEX:     + Thống kê thị trường: Chi tiết cổ phiếu tham khảo Matrix_Filter: 

19/12/2016 admin

Xem thêm
vni16-12

Nhận định thị trường ngày 16/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 16/12/2016:       matrix_filter      matrix_filter16-12     + VNINDEX: Xu hướng Bullish     + HNXIDEX: Xu hướng tăng nhưng chưa được Matrix_Vol đồng thuận xác nhận.     + Thống kê toàn thị trường: Price_up đã phục hồi tăng trở lại. Cho […]

16/12/2016 admin

Xem thêm
vni15-12

Nhận định thị trường ngày 15/12/2016

    + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 15/12/2016:        matrix_filter15-12       matrix_filter      + VNINDEX:       – VNINDEX xu hướng bullish.       + HNXINDEX:      – HNXINDEX đang phục hồi, vẫn chưa được tín hiệu Matrix_Vol xác nhận.      + Thống kê thị trường: […]

15/12/2016 admin

Xem thêm
vni14-12

Cập nhật thị trường 14/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter cuối ngày 14/12/2016:          matrix_filter-14-12         matrix_filter      + VNINDEX:      + HNXINDEX:       + Thống kê VNINDEX:       + Thống kê toàn thị trường: Chi tiết tham khảo Matrix_Filter:   

14/12/2016 admin

Xem thêm
vni

Nhận định Thị trường ngày 13/12/2016

   + Cập nhật Matrix_Fliter ngày 13/12/2016:       matrix_filter       matrix_filter-13-12    + VNINDEX:        – VNINDEX sau khi phục hồi chạm kháng cự mà không được Matrix_Vol xác nhận đã điều chỉnh đế tiếp tục kiểm tra lại vùng hỗ trợ định giá. Chỉ số tâm lý đang suy […]

14/12/2016 admin

Xem thêm