Đóng

Nhận định thị trường ngày 15/08/2017

     1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FREE            * MATRIX_FILTER VIP            * MATRIX_FILTER VIP DANH MỤC      2. Thống kê thị trường:      + Thống kê thị trường: Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm. Thị trường không có gỉ […]

15/08/2017 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 11/08/2017: Tích lũy

      1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FREE            * MATRIX_FILTER VIP            * MATRIX_FILTER VIP DANH MỤC            * DANH MỤC TREND MỚI            * DANH MỤC ĐỀ XUẤT        2. […]

11/08/2017 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 02/08/2017:

  1.  Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FREE            * MATRIX_FILTER VIP            * MATRIX_FILTER VIP DANH MỤC            * DANH MỤC TREND MỚI       2. Thống kê thị trường:       + Thống kê thị trường: Trend_up […]

02/08/2017 admin

Xem thêm