Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 03/07/2019: VNINDEX tích lũy ngắn han_Thị trường phân hóa, chọn lọc cơ hội đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm.  Khẳ năng […]

03/07/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 24-28/06/2019: Phân hóa tích lũy_Chờ chốt NAV Quí II/2019_Xác định cơ hội đầu tư mới

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Trend_up, thống kê […]

22/06/2019 admin

Xem thêm