Đóng
TKe

Nhận định thị trường tuần 24-28/06/2019: Phân hóa tích lũy_Chờ chốt NAV Quí II/2019_Xác định cơ hội đầu tư mới

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm,  Money_in tăng.  Trend_up, thống kê […]

22/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 17-21/06/2019: VNINDEX, VN30 tạo đáy ngắn hạn, duy trì tích lũy_Chờ dòng tiền xác nhận trở lại với nhóm Ngân hàng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ.  Trend_up, […]

15/06/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 14/06/2019: VNINDEX tiếp tục điều chỉnh tích lũy_Dòng tiền_Trend_up cải thiện trở lại

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up tăng,  Money_in tăng nhẹ .  […]

12/06/2019 admin

Xem thêm