Đóng

Nhận định thị trường ngày 08/06/2020: VNINDEX khối lượng giao dịch tiếp tục cao lịch sử_Dòng tiền gia tăng, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   + Trend_up giảm, Money_in tăng mạnh. Số lượng mã […]

08/06/2020 admin

Xem thêm