Đóng
TKe

Nhận định thị trường tuần 12-16/08/2019: VNINDEX, VN30 duy trì tích lũy_Dòng tiền dịch chuyển, gia tăng_Mở rộng Danh mục đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Khẳ năng […]

10/08/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 08/08/2019: Biến động, chốt lãi mạnh ở nhóm Upcom_Dòng tiền dịch chuyển nhóm Cảng, kho vận

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up giảm,  Money_in giảm.  Trend_up giảm […]

07/08/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 07/08/2019: VNINDEX kiểm tra hỗ trợ trung hạn 960+-_Khối lượng giao dịch đột biến

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up giảm mạnh,  Money_in giảm nhẹ.  Trend_up […]

06/08/2019 admin

Xem thêm