Đóng

Tổng kết Quí III_2019_Định hướng đầu tư

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP            * TỔNG KẾT QUÍ III_2019_ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ_MEMBER ONLY 2. […]

29/09/2019 admin

Xem thêm
VNI

Nhận định thị trường ngày 24/09/2019: VNINDEX kiểm tra lại nên giá 980_Nhiều mã tăng nóng tạo đỉnh ngắn hạn

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up  tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn […]

23/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 19/09/2019: Vượt kháng cự 915_VN30 quá mua ngắn hạn tiến mục tiêu taget ngắn 937+-_Dòng tiền duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền […]

19/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 18/09/2019: Áp lực chốt lãi trước kháng cự VNINDEX 1000_Dòng tiền duy trì tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:     + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền ngắn […]

18/09/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 17/09/2019: Dòng tiền gia tăng_VNINDEX tăng trưởng_Kỳ vọng vượt ngưỡng tâm lý 1000

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in tăng mạnh.  Dòng […]

17/09/2019 admin

Xem thêm