Đóng

Nhận định thị trường ngày 25/08/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Tâm lý lạc quan_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:  + Trend_up tăng mạnh, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tiếp tục tăng, tốc độ tăng mạnh. […]

25/08/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường ngày 24/08/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Tâm lý lạc quan_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:    + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tiếp tục tăng, tốc độ tăng chậm […]

24/08/2020 admin

Xem thêm

Nhận định thị trường tuần 24-29/08/2020: VNINDEX, VN30 tăng trưởng ngắn hạn_Tâm lý lạc quan_Dòng tiền, Trend_up gia tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:            * MATRIX_FILTER VIP            * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU            * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP 2. Thống kê thị trường:   + Trend_up tăng, Money_in tăng. Số lượng mã có trend_up tiếp tục tăng, dòng tiền tăng. Tốc độ […]

21/08/2020 admin

Xem thêm