Đóng
TKe

Nhận định thị trường ngày 18/04/2019: VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh tích lũy_Xảy ra tình trạng sell_off, call magrin cục bộ_Dòng tiền giảm

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:       + Trend_up giảm nhẹ,  Money_in giảm […]

18/04/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường ngày 08/04/2019: VN30 Lực Cầu thắng Cung ngắn hạn, kiểm tra lại vùng 910-912_VCB sắp đi vào taget ngắn hạn

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:        + Trend_up giảm,  Money_in tăng. Trend_up, […]

08/04/2019 admin

Xem thêm
TKe

Nhận định thị trường tuần 08-12/04/2019: VN30 sẽ quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn_Tích lũy dài hạn_Dòng tiền tăng

. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:            * MATRIX_FILTER FULL VIP            * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG           * DANH MỤC ĐỂ XUẤT           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU  2. Thống kê thị trường:      + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Khẳ năng sinh […]

06/04/2019 admin

Xem thêm