Đóng

Nhân định thị trường tuần giao dịch 14-18/11/2016

Thị trường chung: – VNINDEX sau khi giảm mạnh về giá trị định giá đã phục hồi và vượt lên định giá ngắn hạn. Hiện nay hệ thống Matrix_Index dự báo taget ngắn hạn của VNINDEX là 579.67. Taget cao nhất có thể đạt trong 7 phiên tiếp theo là 688.05. Khả năng sinh lợi Taget- […]

12/11/2016 admin

Xem thêm