Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường tuần 26-30/12/2016

     + Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter ngày 23/12/2016: 

            matrix-23-12

           matrix_filter

     + Thị trường chung:

vni

     + VNINDEX: Xu hướng không xác định, tín hiệu đang kiểm tra lại xu hướng. Khối lượng giao dịch yếu. Dòng tiền, lực cầu ngắn hạn tăng. Xu hướng sẽ tích cực trở lại chỉ khi tín hiệu tăng test thành công trong 1-3 phiên giao dịch tiếp theo với hệ số vol n_V yêu cầu phải tăng trở lại.

vni-23-12

     + HNXINDEX: Vẫn đang ở vùng hỗ trợ dài hạn, tín hiệu đang kiểm tra lại xu hướng. Khối lượng giao dịch vẫn suy yếu. Xu hướng sẽ tích cực trở lại chỉ khi tín hiệu tăng test thành công trong 1-3 phiên giao dịch tiếp theo với hệ số vol n_V yêu cầu phải tăng trở lại.

hnx23-12

     + Thống kê thị trường: Price_Up tiếp tục tăng lên vùng 50%. Dòng tiền Money_in tiếp tục giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi. Xu hướng thị trường chỉ tích cực trở lại khi tín hiệu Matrix_vol bắt đầu tăng và kéo Money_in tăng đồng thuận với Price_up. Chi tiết mã tham khảo Matrix_Filter: 

tk23-12

 

 

 

Nhân Định Hàng Tuần