Đóng

Nhận Định Hàng Tuần

Nhận định thị trường tuần 21-25/11/2022: VNINDEX tiếp tục phục hồi lên 1000_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

\

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, dưới mức trung bình. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn đã cải thiện gia tăng trở lại. Thị trường tiếp tục hồi phục trong vùng quá bán trung hạn với xu hướng Lượng, giá ngắn hạn đang đồng thuận. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng nhẹ. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm nhẹ, lớn hơn số mã có vùng bán. VNINDEX phục hồi nhưng chỉ báo RSI tuần vẫn trong vùng quá bán, do đó sẽ duy trì nổ lực phục hồi tiếp tục. Tâm lý ngắn hạn thị trường cải thiện, chưa thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ.

     + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tiếp tục tăng, tốc độ tăng tốt hơn trên vùng trung bình. Số mã có dòng tiền trung hạn tăng. Một số mã bắt đầu có tín hiệu dòng tiền lớn_big money cải thiện tăng, tập trung vào một số mã trong nhóm thép, ngân hàng, dược phẩm… như HPG, CTG, ACB, SHB, STB, VIC….

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX phục hồi sau 07 tuần liên tiếp quá bán, tê liệt thể hiện qua chỉ báo RSI <30 trong 07 tuần, nên VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi. Kết thúc tuần W3/11/2022 VNINDEX ở mức 969,33 điểm tăng 1,55% so với tuần trước và có mức phục hồi tốt tính từ giá thấp nhất 873,78_tương ứng vùng giá trung bình thấp nhất năm 2018-2019. Đây cũng là tuần có khối lượng giao dịch cao nhất tính từ thời điểm thị trường tạo đỉnh tháng 04/2022. Như vậy thị trường đang tạo đáy trung hạn và xác nhận vùng hỗ trợ mạnh có khối lượng đột biến ở vùng giá 873-930, trung bình 900+-. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX phục hồi duy trì trên vùng hỗ trợ gần nhất 956-962, kỳ vọng tiếp tục phục hồi lần lượt kiểm tra các kháng cự đáy cũ 988-1000 và 1080-1100. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 215+- tỉ USD_59%+-/GDP danh nghĩa 2022. Vốn hóa VN30 120+- tỉ USD_55%+- vốn hóa toàn thị trường.

    + VNINDEX đã phục hồi tốt ở chốt chặn, vùng giá thấp nhất năm 2018, 2019, ở vùng giá tương đường thời điểm tháng 03/2020. Thời điểm hiện tại, diễn biến vĩ mô khác thời điểm Covid, với nhiều yếu tố suy yếu từ thị trường trái phiếu, bất động sản, áp lực đáo hạn trái phiều sẽ lần lượt đến trong các tháng tiếp trong bối cảnh tín dụng kiểm soát chặt…. Do đó VNINDEX sẽ không phục hồi đáy chữ V như thời điểm đại dịch 03/2020. VNINDEX thời điểm hiện tại cần tạo nền giá mới và sẽ tạo 02 đáy, hoặc thậm chí 03 đáy trung hạn sau đáy đầu tiên ở vùng 873-930 khi có tín hiệu washout giải chấp. Tuy nhiên những mã, nhóm mã không chịu ảnh hưởng từ thị trường trái phiếu, không chịu các áp lực đáo hạn hạn trái phiếu trong thời gian tới, các nhóm mã cơ bản tốt, tỉ lệ tiền mặt cao, nợ vay thấp, free load thấp… tập trung vào các nhu cầu thiết yếu và có thể kỳ vọng phục hồi nhu cầu khi Trung Quốc chấm dứt Zero covid_là những nhóm mã có thể kỳ vọng phục hồi đáy chữ V.

    + Ngắn hạn VNINDEX đang nổ lực thoát khỏi trend_line giảm giá kéo dài từ tháng 08/2022 đến nay. Thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn phục hồi tích cực hơn hướng đến vùng giá 975+- giá thấp nhất ngày 07/11/2022. Trong nhịp giảm điểm mạnh vừa qua, rất nhiều mã đã điều chỉnh về trend_line tăng trưởng dài hạn nối các vùng đáy thấp nhất lịch sử nhiều năm, và phục hồi tốt. Với kỳ vọng số mã có trend_up trung hạn sẽ xác nhận tạo đáy sau 27 tuần liên tiếp nằm trong vùng tê liệt kéo dài trong 01-02 tuần đến. Do đó khi thị trường chung điều chỉnh với vùng hỗ trợ gần nhất 956-962 là cơ hội xem xét chọn lọc gia tăng các mã có kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ nhất như trên_đây sẽ là cơ sở để cập nhật và chọn lọc danh mục đề xuất mới và có thể ưu tiên thêm các mã đang được quỹ ETF Fubon đang giải ngân tiền lớn trở lại ngoài các yếu tố trên. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 

 

Nhân Định Hàng Tuần