Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 31/10/2023: Kết thúc tháng 10/2023_Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn. Nhiều mã sau giai đoạn tích lũy, tiếp tục kết thúc xu hướng tăng, dẫn đến áp lực bán gia tăng. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn đang có tín hiệu giảm mạnh. Mức độ rủi ro trong thị trường vẫn ở mức cao. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng mua ngắn hạn. Áp lực bán cắt lỗ ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1037+-_giá thấp nhất ngày 27/10/2023, hỗ trợ tiếp theo 1013-1014_giá thấp nhất tháng 3/2023. Kháng cự gần nhất 1060+-. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX chưa thoát khỏi vùng bi quan, lo sợ, mức độ gia tăng. VNINDEX, VN30 đi vào vùng quá bán ngắn hạn, VN30 có tình trạng tê liệt trong vùng quá bán ngắn hạn với áp lực bán luân phiên, một phần có thể do dư nợ margin còn cao.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, dòng tiền không gia tăng khi thị trường hồi phục, dẫn đến áp lực bán tiếp tục gia tăng khi nhiều mã kết thúc xu hướng tăng ngắn trung hạn. Áp lực cắt lỗ, giảm tỉ trọng dư nợ margin mạnh. Cần chờ thị trường ổn định trở lại. Lực cầu ngắn hạn giảm, áp lực cung tăng.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1042,4 điểm, giảm -1,72%, khối lượng giao dịch giảm -27,09% so với phiên trước. VN30 1047,63 điểm giảm -1,87%, khối lượng giao dịch giảm -23,15%_65% so với mức trung bình. Xu hướng ngắn hạn vẫn suy yếu dưới vùng kháng cự 1060-1070, trên các vùng hỗ trợ như trên và vùng hỗ trợ rất mạnh 970+-_tương ứng trend_line dài hạn nối đáy tháng 03/2020 và đáy tháng 11/2022. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy kém tích cực và cho thấy rằng rất khó có thể kỳ vọng vào xu hướng tích cực trong 02 tháng tới_trừ khi VNINDEX có thể vượt lên vùng kháng cự 1145-1150. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 231+- tỉ USD_54%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 126+- tỉ USD_54%+- vốn hóa toàn thị trường. Vốn hóa thị trường thấp phần lớn do nhóm ngân hàng, VN30, bất động sản. Tuy nhiên các nhóm mã trên không chắc chắn về tăng trưởng cũng như thị trường đang chịu áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại, với áp lực rút vốn chỉ có thể kỳ vọng kết thúc khi lợi tức trái phiếu Mỹ ngắn hạn kỳ hạn 06 tháng -01 năm đang ở mức cao 5,4-5,6% bắt đầu giảm và các quỹ đầu tư sẽ chuyển sang kỳ đầu tư mới trong năm 2024.

    + Ngắn hạn áp lực bán bất ngờ lại gia tăng trước thời điểm phiên ATC dẫn đến tâm lý nhà đầu tư tiếp tục bi quan, lo sợ, mức độ gia tăng với những vị thế mua T+1 nếu có đã dẫn đến rủi ro thua lỗ lớn lần lượt ở các nhóm mã. Áp lực bán trong 05 phút trước ATC phiên hôm nay có thể đến từ lực bán giải chấp, hạ mạnh dư nợ margin. Dẫn đến VN30 giảm điểm mạnh hơn sau khi phục hồi kém ở phiên trước. Hiện tại tỉ lệ vốn hóa VN30 vẫn chiếm mức cao_30 mã chiếm 54% vốn hóa trên 1600 mã. Ngắn hạn dự kiến có thể VN30 sẽ giảm thấp hơn VNINDEX và lúc này áp lực bán giải chấp trong nhóm VN30 sẽ giảm, cũng như nhiều mã trong VNINDEX sẽ thoát khỏi mức ảnh hưởng chung của thị trường, dần phân hóa theo các yếu tố cơ bản, cũng như nhà đầu tư dài hạn sẽ không chấp nhận bán bằng mọi giá. Ngắn hạn VNINDEX vẫn tiếp tục chịu áp lực điểu chỉnh về vùng 1028+-_tương ứng giá cao nhất năm 2019 và vùng giá 1015-1030_vùng giá thấp nhất tháng 03/2023. VN30 có hỗ trợ gần nhất là vùng 1030-1039_giá thấp nhất tháng 04, 05/2023. Ngắn hạn thị trường có rất nhiều diễn biến bất ổn, bất ngờ khó dự tính, khả năng sinh lợi ngắn trung hạn đều suy giảm, mức độ rủi ro cao. Vì vậy tiếp tục duy trì tỉ trọng ở dưới mức trung bình. Cần chờ VNINDEX ổn định trở lại, thoát khỏi trend_line giảm giá, điều chỉnh back test để kết thúc xu hướng giảm. Trường hợp tích cực thì sau khi VNINDEX đã có 02 tháng giảm điểm mạnh lấy đi mức tăng điểm của 06 tháng, sẽ có tháng 11 phục hồi trở lại. Sau đó mới xem xét chọn lọc gia tăng. Chi tiết tham khảo các danh mục.