Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 26/03/2024: VNINDEX kiểm tra 1255+-. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm, tốc độ giả mạnh hơn, dưới mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục kết thúc giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh tích lũy chờ cập nhật các yếu tố cơ bản quí I/2024. Cần lưu ý, nếu số mã có trend_up ngắn hạn dưới mức trung bình, có thể xác nhận số lượng mã có trend_up trung hạn sẽ bắt đầu đạt đỉnh. Nhiều mã đang có rủi ro đã và đang phân phối ngắn hạn mạnh, tạo đỉnh trung hạn sau nhịp tăng giá kéo dài, giá tăng mạnh vượt xa tốc độ tăng trưởng cơ bản và có thể tiếp tục giảm nêu kết quả kinh doanh quí I/2024 không như kỳ vọng. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng mua. Áp lực chốt bán ngắn hạn tăng, bán cơ cấu các mã suy yếu hơn VNINDEX. Số mã có vùng mua ngắn hạn giảm. VNINDEX hỗ trợ gần nhất 1255+-_giá cao nhất năm 2023, kháng cự 1280+-_giá cao nhất 06/03/2024. Tâm lý trung hạn vẫn đang duy trì lạc quan. VNINDEX, VN30 đang thoát khỏi vùng quá mua.

    + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm mạnh hơn, dưới mức trung bình. Nhiều mã chuyển sang giai đoạn tích lũy, không thu hút dòng tiền ngắn hạn, chịu áp lực bán gia tăng. Cần cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng ngắn hạn, tỉ trọng đầu tư. Dòng tiền trung hạn đang có rủi ro đạt đỉnh với nhiều mã sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, dòng tiền đang suy giảm, rút, có thể chuyển sang giai đoạn điều chỉnh tích lũy kéo dài.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên ở mức 1267,86 điểm giảm -1,08%, khối lượng giao dịch giảm -20,0% so với phiên trước_140% mức trung bình. Đây là khối lượng giao dịch vẫn ở mức rất cao mặc dù công ty VNDIRECT đã có sự cố mất kết nối trong cả phiên giao dịch cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn mạnh. VN30 1270,,0 điểm, giảm -1,10%, khối lượng giảm -22,0%, trên mức trung bình. VNINDEX, VN30 vẫn đang vượt lên vùng đỉnh giá cao nhất năm 2023. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 tăng trưởng. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 đang duy trì tăng trưởng trở lại trên vùng hỗ trợ 1255-1260, hỗ trợ gần nhất 1260-1265_giá trung bình các vị thế T+2 hiện tại. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 279+- tỉ USD_65%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 151+- tỉ USD_54%+- vốn hóa thị trường. Vốn hóa nhóm ngân hàng 88+- tỉ USD_32% vốn hóa thị trường.

    + Ngắn hạn như dự kiến trong báo cáo đầu tuần VNINDEX đã chịu áp lực điều chỉnh, không giữ được vùng giá cao nhất ngày 06/03/2024 sau khi vượt lên mà không có dòng tiền tham gia, dòng tiền ngắn hạn liên tiếp suy giảm, rút ra ở rất nhiều mã sau giai đoạn tăng giá mạnh, đã chịu áp lực phân phối mạnh ở những phiên có khối lượng giao dịch đột biến hơn 1,3 vầ 1,6 tỷ cổ phiếu trong 02 tuần trước. Ngắn hạn VNINDEX tiếp tục chịu áp lực kiểm tra lại vùng 1255+-_giá cao nhất năm 2023 và sẽ tích lũy để chờ thị trường chốt NAV, kết thúc quí I/2024 trong cuối tuần này. Dòng tiền và khẳ năng sinh lợi ngắn hạn đã dưới mức trung bình, và có thể nhiều mã sẽ tiếp tục suy giảm, xác nhận đỉnh trung hạn chuyển sang giai đoạn tích lũy trung hạn, có thể tiếp tục giảm nếu kết quả kinh doanh quí I không như kỳ vọng, giá vượt xa tăng trưởng nội tại khi cập nhật các yếu tố cơ bản. Ngắn hạn mặc dù thị trường vẫn đang xoay vòng tìm kiếm cơ hội nhưng một khi khối lượng giao dịch đang đạt mức đỉnh lịch sử thì phải cần thận trọng. Do đó không khuyến nghị gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư mới. Bán các mã yếu kém hơn thị trường chung nếu có, cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng ngắn hạn, tỉ trọng đầu tư. Chi tiết tham khảo các danh mục.