Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 24/04/2019: VNINDEX phục hồi kiểm tra lại xu hướng ngắn hạn 982-985

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

       + Trend_up tăng,  Money_in giảm. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn gia tăng lớn hơn vùng bán. VNINDEX, VN30 đang ở vùng phục hồi với nhiều mã tăng tốt như NLG, NTL, HPG, HCM, BSR… Khả năng sinh lợi ngắn hạn trên toàn thị trường đang cải thiện trở lại. Dòng tiền giảm, dòng tiền hiện chỉ gia tăng tích lũy bắt đáy khi thị trường điều chỉnh giảm ơ vùng 960+-, chưa gia tăng trở lại khi thị trường phục hồi. 

3.  Tổng quan thịtrường_Định hướng đầu tư:

          + VNINDEX, VN30 phục hồi rất tốt, tích cực, đóng cửa lớn hơn giá trị trung bình ngắn hạn Short_value. Như vậy, ngắn hạn VNINDEX đã xác nhận vùng đáy ngắn hạn 960+-, thời điểm dòng tiền money_in gia tăng. Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi dòng tiền lại giảm. Do vậy, thời điểm để xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại khi dòng tiền gia tăng trở lại đồng thuận với xu hướng Trend_up. Và VNINDEX, VN30 xác nhận lớn hơn giá trị trung bình Short_value cũng như xác nhận quay trở lại tăng trưởng. Do xu hướng định giá của VN30 vẫn đang giảm, do đó, điều kiện cần thiết để kết thúc suy giảm, bắt buộc xu hướng ngắn hạn Short_value phải quay trở lại tăng trưởng. Một số mã tương đồng đi trước VN30 như HPG nếu xác nhận tăng trưởng ngắn hạn thì có thể kỳ vọng VN30 xác nhận. 

           + Dự kiến VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại trend_line giảm giá dang hình thành nối từ  đỉnh ngày 11-12/03/2019 và 08-09/04/2019, tương đương vùng VNINDEX 982-985, VN30 893+-. Sau đó sẽ điều chỉnh trở lại vùng 985+- để kiểm tra lại giá trị trung bình ngắn hạn Short_value, kiểm tra lực cầu, tín hiệu dòng tiền Money_in. Thị trường phân hóa ngay trong nhóm ngành như nhóm Dầu khí GAS đang chịu áp lực chốt lời mạnh khi chạm trend_line đỉnh  lịch sử tháng 04/2018 và tháng 10/2018 (có thể xem xét tín hiệu bán nếu có), thì BSR lại phục hồi mạnh từ vùng đáy trung hạn. Đa số các mã có tín hiệu vùng mua đều phù hợp mua lướt sóng T0, mua ngắn hạn, phục hồi ngắn hạn. Vì vậy vẫn ưu tiên mua lướt ngắn hạn nếu có, tiếp tục cơ cấu danh mục. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư sẽ được khuyến nghị khi xu hướng VN30 tăng trưởng trở lại .  Chi tiết tham khảo các danh mục.

VNI

Nhân Định Hàng Tuần