Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 21/03/2024: VNINDEX hỗ trợ 1255+_. Dòng tiền giảm mạnh, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn giảm nhẹ, trên mức trung bình, có thể dưới mức trung bình trong 01-03 phiên đến, nếu nhiều mã sau giai đoạn tích lũy chưa quay trở lại tăng trưởng. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn vẫn giảm, nhiều mã kết thúc giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh tích lũy chờ cập nhật các yếu tố cơ bản quí I/2024. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng, cân bằng với số mã có vùng bán, gia tăng ngắn hạn nhiều ở các mã nhóm ngân hàng, bất động sản, bán lẽ. VNINDEX vượt lên vùng 1245-1255_giá cao nhất năm 2023. Kháng cự gần nhất 1263+-. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 đang duy trì tăng trưởng.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, tốc độ giảm khá mạnh, dưới mức trung bình. Nhiều mã chuyển sang giai đoạn tích lũy, phục hồi với khối lượng kém, không thu hút dòng tiền ngắn hạn, đầu cơ gia tăng. Dòng tiền ngắn hạn đang rút lui đối với nhiều mã, dự kiến chỉ có thể xem xét quay trở lại khi có thể dự tính được kết quả kinh doanh quí I/2024, cập nhật các yếu tố cơ bản mới vào định giá để xem xét triển vọng tăng giá mới, hay mức giá hiện tại có phù hợp với các yếu tố cơ bản sau giai đoạn tăng mạnh hay không. Kiểm soát chặt rủi ro ngắn hạn đối với các vị thế gia tăng đầu cơ mới. Lực cầu ngắn hạn VN30 tăng, áp lực cung giảm.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1260,08 điểm tăng tốt 1,42% khi phục hồi ở hỗ trợ 1235+-_tương ứng giá thấp nhất ngày 12/03/2024, khối lượng giao dịch tăng 9,75% so với phiên trước_trên mức trung bình. VN30 1259,06 điểm tăng tốt hơn 1,97%, khối lượng giao dịch tăng mạnh 49,82%_130% mức trung bình. VN30 lại có khuynh hướng quay trở lại cao hơn VNINDEX thể hiện tính chất đầu cơ ngắn hạn, sử dụng magrin lại luân chuyển sang nhóm cố phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 tăng trưởng. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 đang duy trì tăng trưởng trở lại trên vùng hỗ trợ 1250+- khi lấy lại trend_line ngắn hạn, hỗ trợ tâm lý mạnh ngắn hạn 1250-1255_tương ứng đường giá trung bình MA20 phiên cũng như giá trung bình của các vị thế T+2 đang vẫn đang duy trì sinh lợi. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 277+- tỉ USD_65%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 150+- tỉ USD_54%+- vốn hóa thị trường. Vốn hóa nhóm ngân hàng 87+- tỉ USD_31% vốn hóa thị trường.

    + Ngắn hạn VNINDEX đang phục hồi rất tốt vượt lên kháng cự 1255+- và đang hình thành kênh tích lũy trong biên độ hẹp với hỗ trợ cạnh dưới 1220-1235, kháng cự 1275+-_vùng đỉnh giá các ngày 08/03 và 14/03/2024. Với các vị thế lướt ngắn T+2, VNINDEX đang gặp kháng cự 1262-1263 tương ứng trend_line ngắn nối đỉnh 1276,41 điểm ngày 14/03/2024 và 1271,63 đỉnh cao nhất ngày 15/03/2024. Trong phiên tiếp theo nếu VNINDEX vượt lên vùng kháng cự này thì sẽ hướng đến vùng 1271-1276, trường hợp chịu áp lực bán thì sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1250+- tương ứng đường trung bình MA20 phiên hiện nay. Trong phiên tiếp theo thị trường sẽ đáo hạn phái sinh kỳ hạn VN30F2403 nên sẽ có nhiều diễn biến khó đoán định. Ngắn hạn dòng tiền đầu cơ đang giảm khá mạnh, trend_up suy giảm, việc xem xét gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư mới cần có nhiều dữ liệu chắc chắn hơn về định giá doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quí I/2024 và kỳ vọng quí II khi thị trường sẽ kết thúc quí I/2024 trong tuần sau. Do đó không có khuyến nghị gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư mới. Duy trì tỉ trọng ở mức hợp lý và sẽ xem xét khi dòng tiền ngắn hạn gia tăng trở lại. Các vị thế đầu cơ lướt sóng ngắn hạn cần kiểm soát kỹ mức dừng lỗ và kỳ vọng biên lợi nhuận hẹp. Chi tiết tham khảo các danh mục.