Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 20/03/2024: VNINDEX kết thúc trend tăng ngắn hạn. Dòng tiền giảm, trend_up giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục giảm, tốc độ giảm mạnh, có thể dưới mức trung bình trong 01-03 phiên đến. Khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tiếp tục giảm khá mạnh, nhiều mã tiếp tục kết thúc giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn, chuyển sang điều chỉnh tích lũy chờ cập nhật các yếu tố cơ bản quí I/2024. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán. Tiếp tục đánh giá, bán giảm, cơ cấu danh mục. Số mã có vùng mua ngắn hạn tăng. VNINDEX kháng cự ngắn hạn 1255+-, hỗ trợ gần nhất 1233+-_giá thấp nhất ngày 11/3/2024, vùng hỗ trợ mạnh 1200-1211. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 đang kết thúc giai đoạn tăng trưởng, chuyển sang điều chỉnh tích lũy.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn giảm, dòng tiền ngắn hạn không gia tăng khi thị trường hồi phục. tiếp tục giảm, có thể dưới mức trung bình trong 01-3 phiên đến. Dòng tiền trung hạn có rủi ro đạt đỉnh, khi rất nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn tăng mạnh, quá mua mạnh đang có rủi ro sẽ chịu áp lực phân phối ngắn hạn tương tự nhóm cổ phiếu ngân hàng đã chịu áp lực phân phối ngắn hạn ở những tuần trước. Ưu tiên bán giảm tỉ trọng, cơ cấu danh mục khi hồi phục. Cẩn trọng, kiểm soát chặt đối với các vị thế gia tăng đầu cơ mới. Lực cầu ngắn hạn VN30 giảm, áp lực cung tăng, lớn hơn lực cầu.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1242,46 điểm giảm -0,09%, khối lượng giao dịch giảm mạnh -51,59% so với phiên trước_dưới mức trung bình. VN30 1234,74 điểm giảm -0,08 %, khối lượng giao dịch giảm -51,56%_dưới mức trung bình. Thể hiện mưc độ phục hồi kém sau áp lực giảm mạnh, có tính chất phân phối ngắn hạn đối với rất nhiều mã. Một lượng lớn tỉ trọng giảm mạnh dư nợ margin, bán chốt lãi ngắn hạn đang tạm đứng ngoài thị trường chờ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp sau khi kết thúc Quí I/2024, cập nhật kết quả kinh doanh và kỳ vọng tăng trưởng mới. Xu hướng định giá của VNINDEX, VN30 duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1200-1211. Đây là mức giá tương ứng với vùng vốn hóa được xem là hợp lý ở giai đoạn hiên nay tương ứng vốn hóa toàn thị trường khoảng 61-62%/ GDP 2023. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX, VN30 đang kết thúc giai đoạn tăng trưởng chuyển sang điều chỉnh tích lũy với các vùng kháng cự, hỗ trợ như trên. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 274+- tỉ USD_64%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 148+- tỉ USD_54%+- vốn hóa thị trường.

    + Ngắn hạn xu hướng VNINDEX đang kết thúc giai đoạn tăng mạnh để chuyển sang điều chỉnh tích lũy chờ thị trường chốt NAV quí I/2024 trong cuối tuần sau để đánh giá lại định giá, tốc độ tăng trưởng kỳ vọng của thị trường. Cũng như cần đánh giá các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp sau giai đoan tăng giá mạnh, kết quả kinh doanh quý I, kỳ vọng quí II, III/2024. Dòng tiền và trend_up đều đã suy giảm, do đó phù hợp cơ cấu danh mục, giảm số lượng, tỉ trọng, chốt lãi các mã đạt kỳ vọng và đưa tỉ trọng đầu tư về mức trung bình cho đến khi dòng tiền và trend_up cải thiện trở lại, cũng như xu hướng ngắn hạn VNINDEX quay trở lại tăng trưởng. Trường hợp tích cực kỳ vọng VNINDEX hình thành kênh tích lũy với vùng đáy mới 1200-1220, trong đó 1200-1211 là hỗ trợ tâm lý mạnh đỉnh giá năm 2018, 1211-1220 vùng giá ngày 27/02/2024 sau phiên điều chỉnh mạnh ngày 26/02/2024 kiểm tra lại 1211+- cũng với khối lượng VNINDEX hơn 1,3 tỷ cổ phiếu. Quá trình tích lũy tạo nền giá mới có thể kéo dài đến cuối tháng 03/2024_tương ứng với thời điểm chạm cạnh dưới trend_line tăng giá trung hạn kéo dài nối giá thấp nhất 1020 ngày 1/22/2023 và 1082 ngày 19/12/2023. Đồng thời chờ thị trường chốt NAV quí I/2024, cập nhật các yếu tố cơ bản, nâng mức định giá, đánh giá kỳ vọng mới. Do đó, với tính chất thị trường hiện tại như trên. Ưu tiên các vị thế bán cơ cấu danh mục, bán các mã suy yếu hơn thị trường chung. Đưa tỉ trọng đầu tư về mức trung bình, duy tri sức mua tốt để chờ các cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt mới trong đầu quí II/2024. Chi tiết tham khảo các danh mục.