Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 18/06/2019: VNINDEX tiếp tục điều chỉnh_Lực Cầu gia tăng trở lại


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

         + Trend_up tăng nhẹ,  Money_in tăng.  Dòng tiền, khẳ năng sinh lợi trên toàn thị trường phục hồi nhưng dưới mức trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn vẫn lớn hơn bán, số lượng mã có vùng bán gia tăng. Lực cầu ngắn hạn với VN30 đang dần tăng trở lại

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

        + VNINDEX, VN30 tiếp tục điều chỉnh, VN30 giảm điểm mạnh hơn với khối lượng giao dịch tăng 16,49% so với phiên trước, cho thấy áp lực bán, cắt lỗ ngắn hạn gia tăng. VN30 suy giảm toàn diện và hiện nay giá trị trung bình ngắn hạn đã giảm thấp hơn giá trị đinh giá, cả hai xu hướng đều suy giảm. Điểm tích cực ngắn hạn là tín hiệu lực Cầu của VN30 đang gia tăng trở lại và có thể thắng lực cung trong 3-5 phiên đến. 

        + Ngắn hạn với áp lực giảm giá hiện tại, dự kiến VN30 có thể mất hỗ trợ 851,47, điểm thấp nhất ngày 06/06/2019, tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ tiếp theo 840-845 tương đương vùng đáy tháng 01/2019 và sẽ phục hồi, tạo đáy ngắn hạn trở lại. Mặc dù ngắn hạn, VN30 lực cầu có tín hiệu gia tăng, tuy nhiên việc tìm kiếm lợi nhuận, hay đầu tư tăng trưởng trong xu hướng suy giảm toàn diện của VN30 là cực kỳ khó khăn. Do đó tiếp tục theo dõi, cơ cấu danh mục ngắn hạn các mã suy yếu, có vùng bán nếu có. Hoặc các mã thuộc nhóm tăng trưởng mạnh như KCN, Dệt may… đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn mạnh.  Đối với nhóm ngân hàng, chỉ số VN30, VNINDEX chỉ gia tăng tỉ trọng khi dòng tiền  có tín hiệu gia tăng trở lại, cũng như xác nhận kết thúc tích lũy điều chỉnh. Các vị thế mở mua mới hiện chưa có khuyến nghị gia tăng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần