Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 17/11/2023: VNINDEX vượt kháng cự MA200_Dòng tiền giảm, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

    + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chậm lại, hướng đến vùng 70-75% số mã có trend_up ngắn hạn. Hầu hết các mã đều cải thiện xu hướng, lực cầu sẽ tiếp tục gia tăng vào các mã chưa phục hồi, đang tích lũy tốt, có tính chất đầu cơ hơn. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn giảm khá mạnh, dưới mức trung bình, xu hướng giảm chậm lại. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Mở rộng ở nhiều nhóm ngành, khá đột biến ở nhóm mã ngân hàng, phù hợp các vị thế dưới trung bình chọn lọc giải ngân. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1115+-_MA200. Kháng cự gần nhất 1125_đỉnh giá tháng 01/2023 và 1143+-_MA200 tuần. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX tiếp tục cải thiện.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ bắt đầu tăng chậm lại, hướng đến vùng 75% số mã có dòng tiền ngắn hạn gia tăng. Ở vùng giá hiện tại, không còn nhiều mã có vùng giá được xem là rẽ để dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, chủ yếu xoay vòng sang các mã chưa tăng nhiều. Dòng tiền ngắn hạn có thể có rủi ro không gia tăng thêm trong những phiên đến. Lực cầu ngắn hạn VN30 tăng trở lại, gia tăng tốt trong các mã nhóm ngân hàng, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung ngắn hạn giảm.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX mở phiên tạo gap tăng điểm trước thông tin CPI Mỹ… khi vượt lên vùng kháng cự 1115+-_MA200 sau đó rung lắc điều chinh trong phiên. Kết phiên VNINDEX 1122,50 điểm tăng 1,15%, khối lượng giao dịch tăng 15,18% so với phiên trước, vượt mức trung bình. Thị trường đang kỳ vọng VNINDEX break kháng cự mạnh MA200 ngày để hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn 1145+- như những dự báo trước. Điểm tích cực là động lực thị trường đến từ các mã nhóm ngân hàng. VN30 1131,90 điểm tăng 1,13% khối lượng giao dịch tăng mạnh hơn 22,09%, trong đó đột biến mạnh ở các mã như ACB, SAB… Xu hướng ngắn hạn VN30, VNINDEX chuyển sang phục hồi cho các vị thế mua ngắn hạn trên vùng hỗ trợ 1115-1120. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy tích cực trở lại trên vùng hỗ trợ 1115-1120. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 247+- tỉ USD_57%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 134+- tỉ USD_54%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức vốn hóa hợp lý chỉ khi xu hướng thị trường xác nhận tăng trưởng trở lại. Thị trường đang chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn kỳ vọng tăng trưởng. Do đó, các vị thể mở mới, chỉ nên ưu tiên vào các mã, nhóm mã đang có xu hướng tăng trưởng, có kỳ vọng phục hồi tăng trưởng.

    + Ngắn hạn VNINDEX đang vượt lên vùng kháng cự mạnh 1115+- với khối lượng cải thiện tốt. Dự kiến VNINDEX sẽ rung lắc kiểm tra lại vùng 1115+- trong 02-03 phiên tiếp theo để tạo nền thanh khoản mới. Các vị thế gia tăng tỉ trọng mới vẫn có thể tiếp tục chọn lọc gia tăng khi VNINDEX xảy ra rung lắc mạnh với mức dừng lỗ tương ứng nâng lên vùng 1105+-. Ưu tiên các mã có vùng mua, cơ bản tốt, tăng trưởng cho tới khi dòng tiền và trend_up ngắn hạn có dấu hiệu suy giảm. Hạn chế mua đuổi do VNINDEX sẽ liên tiếp gặp các vùng kháng cự mạnh 1135+- và 1145+- và hiện tại chưa chắc chắn có thể vượt được vùng kháng cự mạnh 1145+-_MA200 tuần hay không cho đến khi có các dữ liệu thông kê về dòng tiền và xu hướng trung hạn. Chi tiết tham khảo các danh mục.