Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 15/11/2023: VNINDEX kháng cự 1115+-, MA200_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng chậm lại, hướng đến vùng 70-75% số mã có trend_up ngắn hạn. Như vậy là hầu hết các mã đều sẽ cải thiện xu hướng, lực cầu sẽ tiếp tục gia tăng vào các mã chưa phục hồi, đang tích lũy tốt, có tính chất đầu cơ hơn. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn giảm khá mạnh, xu hướng giảm chậm lại. Để số mã trend_up trung hạn ngừng giảm có thể sẽ cần ít nhất 02 tuần. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. Mở rộng ở nhiều nhóm ngành, phù hợp các vị thế dưới trung bình chọn lọc giải ngân. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1105+-. Kháng cự gần nhất 1115-1125_tương ứng vùng giá đỉnh tháng 01/2023. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX đang cải thiện.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ tốt hơn phiên trước, hướng đến vùng 75% số mã có dòng tiền ngắn hạn gia tăng. Ở vùng giá hiện tại, không còn nhiều mã có vùng giá được xem là rẽ để dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, chủ yếu xoay vòng sang các mã chưa tăng nhiều. Thị trường cần động lực mới, dòng tiền trung hạn. Dòng tiền trung hạn chỉ gia tăng khi có kỳ vọng về tăng trưởng trong kết quả kinh doanh quí IV và 2024. Dòng tiền trung hạn cải thiện trong các mã nhóm bất động sản, hóa chất dầu khí, xây dựng, chứng khoán, điện là các nhóm mã có thể ưu tiên, bắt đầu cải thiện tăng ở nhóm ngân hàng. Lực cầu ngắn hạn VN30 bắt đầu đạt đỉnh, giảm, lớn hơn áp lực cung, áp lực cung ngắn hạn bắt đầu tăng. Hạn chế mua đuổi giá cao khi dòng tiền chỉ tăng ở vùng giá thấp.

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1109,73 điểm tăng 0,88%, khối lượng giao dịch tăng 4,91% so với phiên trước, ở mức trung bình. VN30 1119,28 điểm, tăng 1,13%, khối lượng tăng khá mạnh 20,22%, trên trung bình. Xu hướng ngắn hạn VN30 chuyển từ giai đoạn suy giảm tích lũy sang phục hồi cho các vị thế mua ngắn hạn. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX vẫn tích lũy khá tích cực trên vùng hỗ trợ 1100-1105, vùng hỗ trợ trung dài hạn khá quan trọng và giá trung bình các vị thế T+2 hiện nay đang sinh lợi. VNINDEX cần 02-03 phiên liên tiếp lớn hơn vùng 1105+- và vượt lên kháng cự quan trọng 1115+- để cải thiện xu hướng ngắn và trung dài hạn. Xu hướng trung dài hạn của VNINDEX đang hình thành kênh tích lũy kéo dài theo mô hình cái nêm. Nếu theo mô hình trên, thời điểm cuối cùng phải phá vỡ mô hình là cuối quí I/2024 và đầu quí II/2024_tương ứng tháng 3-5/2024. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy kém tích cực trên vùng hỗ trợ trend_line tăng trưởng trung dài hạn 1000-1020, dưới vùng kháng cự mạnh 1140-1150, có thể cải thiện xu hướng khi VNINDEX vượt lên vùng giá 1110-1115. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 244+- tỉ USD_57%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 132+- tỉ USD_54%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức vốn hóa hợp lý xét đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2024, và rẽ nếu so sánh với mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 100%/GDP trong năm 2025 của Chính Phủ

    + Ngắn hạn VNINDEX đã vượt lên trend_line giảm giá từ tháng 09/2023 đến nay, điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 1095-1100 tốt và phục hồi với nổ lực vượt lên đường giá trung bình MA200_1115+-. Diễn biến thị trường khá tích cực khi Lượng_giá đồng thuận, giá tăng khối lượng tăng, giá giảm khối lượng giảm với dòng tiền và xu hướng trend_up liên tục gia tăng. Hầu hết các mã đều có dòng tiền gia tăng và chuyển sang giao đoạn kéo giá ngắn hạn. Như vậy các vị thế tỉ trọng dưới trung bình vẫn có thể chọn lọc gia tăng khi xảy ra rung lắc cho tới khi dòng tiền và trend_up có dấu hiệu suy yếu. Chỉ số VNINDEX vẫn trong giai đoạn tích lũy ở vùng vốn hóa hấp dẫn với kỳ vọng vượt lên kháng cự mạnh 1115+-_MA200 ngày để hướng đến kháng cự mạnh 1145+-_tương ứng đường giá trung bình MA200_tuần. Các vị thế gia tăng tỉ trọng vượt mức trung bình, gia tăng đòn bẩy cần chờ dòng tiền trung hạn xác nhận cải thiện tăng trở lại và trend_up trung hạn ngừng giảm, do điểm số VNINDEX chỉ tăng khi và chỉ khi chất lượng thị trường cải thiện, thể hiện qua số lượng mã có trend_up trung hạn bắt đầu cải thiện trở lại sau 03 tháng liên tục giảm. Duy trì tỉ trọng ở mức hợp lý. Nâng mức dừng lỗ tương ứng đối với các vị thế đã giải ngân được ở vùng giá VNINDEX <1100. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


 

Nhân Định Hàng Tuần