Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 14/11/2023: VNINDEX hỗ trợ trend_line 1090-1100_Dòng tiền tăng, trend_up tăng

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER VIP

           * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

2. Thống kê thị trường:

   * BIỂU TÂM LÝ VIX_INDEX_DÒNG TIỀN

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:  

      Chi tiết thống kê nhận định, phân tích thị trường, khuyến nghị cổ phiếu sẽ tích hợp cung cấp trực tiếp trong  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU 

     * PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

  + Quý khách hàng và thành viên thường niên nhấn vào link hoặc xem nhận định được cấp quyền mở trực tiếp trên website MatrixBuySell.com. Các báo cáo nhận định thị trường sẽ cập nhật trở lại trên website Matrixbuysell.com 01 tuần sau đó.

.

1. Thống kê thị trường:

     + Số lượng mã có xu hướng tăng ngắn hạn tăng, tốc độ tăng tốt, vượt mức trung bình. Nhiều mã tiếp tục cải thiện xu hướng tăng ngắn hạn, cải thiện ở nhóm thép, thủy sản, dầu khí. Số lượng mã có trend_up trung hạn vẫn giảm, xu hướng giảm chậm lại, nhưng vẫn đang ở mức cao.. Để số mã trend_up trung hạn ngừng giảm có thể sẽ cần ít nhất 02 tuần. Lúc đó mới xem xét gia tăng, mở rộng thêm các vị thế mua trung hạn theo xu hướng. Thép, xây dựng là 02 nhóm mã có xu hướng trung hạn cải thiện, phù hợp các vị thế tích lũy, gia tăng ngắn hạn. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn tăng, áp lực bán chốt lãi ngắn hạn tăng. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn giảm, lớn hơn số mã có vùng bán ngắn hạn. VNINDEX vùng hỗ trợ gần nhất 1090-1100+-. Kháng cự gần nhất 1115-1125_tương ứng vùng giá đỉnh tháng 01/2023. Tâm lý ngắn hạn của VNINDEX đang cải thiện.

   + Số mã có dòng tiền ngắn hạn tăng, tốc độ chậm lại, đang ở vùng 70% số mã có dòng tiền ngắn hạn gia tăng. Ở vùng giá hiện tại, không còn nhiều mã có vùng giá được xem là rẽ để dòng tiền ngắn hạn gia tăng mạnh, chủ yếu xoay vòng sang các mã chưa tăng nhiều, có tính chất đầu cơ hơn. Thị trường cần động lực mới, dòng tiền trung hạn. Dòng tiền trung hạn chỉ gia tăng khi có kỳ vọng về tăng trưởng trong kết quả kinh doanh quí IV và 2024. Thời gian có thể mất 2-3 tuần, có thể là kết thúc tháng 11/2023 khi có thể dần ước tính được kết quả kinh doanh Quí IV/2023. Cần kiên nhẫn chờ dòng tiền trung hạn xác nhận tạo đáy, tăng, đồng thời trend_up giảm xác nhận giảm chậm lại. Dòng tiền trung hạn cải thiện trong các mã nhóm bất động sản, hóa chất dầu khí, xây dựng đầu tư công, chứng khoán, điện là các nhóm mã có thể ưu tiên. Lực cầu ngắn hạn VN30 vẫn tăng nhẹ, có rủi đạt đỉnh, bắt đầu giảm, áp lực cung ngắn hạn bắt đầu tăng, một phần thể hiện tín hiệu cung cầu của HPG…

2. Tổng quan thị trường_Định hướng:

    + VNINDEX kết phiên 1100,07 điểm giảm -0,15%, khối lượng giao dịch giảm mạnh -22,97% so với phiên trước, ở mức trung bình. VN30 1106,72 điểm, giảm -0,21%, khối lượng giảm -10,07%, dưới trung bình. Xu hướng trung dài hạn của VNINDEX đang hình thành kênh tích lũy kéo dài theo mô hinh cái nêm. Nếu theo mô hình trên, thời điểm cuối cùng phải phá vỡ mô hình là phải đến cuối quí I/2024 và đầu quí II/2024_tương ứng tháng 3-5/2024. Xu hướng ngắn hạn VNINDEX chuyển sang giai đoạn tích lũy sau khi vượt lên trend_line giảm giá ngắn hạn, trên vùng hỗ trợ gần nhất 1090-1095, kháng cự 1110-1115. Xu hướng định giá của thị trường tích lũy kém tích cực trên vùng hỗ trợ trend_line tăng trưởng trung dài hạn 1000-1020, dưới vùng kháng cự mạnh 1140-1150. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại 242+- tỉ USD_56%+-/GDP 2023. Vốn hóa VN30 131+- tỉ USD_54%+- vốn hóa toàn thị trường. Đây là mức vốn hóa hợp lý xét đến triển vọng tăng trưởng trong năm 2024.

    + Ngắn hạn VNINDEX đã vượt lên trend_line giảm giá từ tháng 09/2023 đến nay và đang điều chỉnh back_test trở lại vùng hỗ trợ 1090-1100 tương ứng đường MA20. Điểm số chịu ảnh hưởng lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30, ngân hàng trong khi trong VNINDEX nhiều cổ phiếu có mức định giá hấp dẫn hơn, thu hút dòng tiền ngắn hạn, dẫn đến thị trường phân hóa khá tích cực với kỳ vọng thu hẹp tỉ lệ vốn hóa so với VN30. Thị trường chủ yếu tập trung đầu cơ ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, và một số nhóm ngành như thép, xây dựng, dầu khí có kết quả kinh doanh cải thiện, tăng trưởng. Phù hợp cho các vị thế tỉ trọng dưới mức trung bình. VNINDEX vẫn sẽ chịu áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1090-1100_tương ứng giá trung bình các vị thế T+2 vẫn đang sinh lợi hiện nay trong 01-02 phiên. Trường hợp tích cực VNINDEX giữ được vùng hỗ trợ này và vượt lên lại kháng cự 1110-1115. Lúc này kỳ vọng dòng tiền trung hạn sẽ gia tăng trở lại. Các vị thế gia tăng tỉ trọng vượt mức trung bình, cần chờ dòng tiền trung hạn xác nhận cải thiện tăng trở lại và trend_up trung hạn ngừng giảm, do điểm số VNINDEX chỉ tăng khi và chỉ khi chất lượng thị trường cải thiện, thể hiện qua số lượng mã có trend_up trung hạn bắt đầu cải thiện trở lại sau 03 tháng liên tục giảm. Duy trì tỉ trọng ở mức hợp lý, sức mua trung bình. Nâng mức dừng lỗ tương ứng đối với các vị thế đã giải ngân được ở vùng giá VNINDEX <1100. Chi tiết tham khảo các danh mục.

 


Nhân Định Hàng Tuần