Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 13/05/2019: Vị thế mua ngắn hạn gia tăng_Dòng tiền gia tăng


1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC TĂNG TRƯỞNG

          * DANH MỤC ĐỂ XUẤT

          * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

 2. Thống kê thị trường:

TKe

     + Trend_up tăng,  Money_in tăng. Dòng tiền ngắn hạn đã gia tăng trở lại. Số lượng mã có tín hiệu mua ngắn hạn tiếp tục gia tăng và lớn hơn Bán. Nổi bậc và tập trung nhiều ở nhóm mã Khu Công Nghiệp, Cảng biển, Điện…. Có thể xem xét gia tăng tỉ trọng khi điều chỉnh.

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:

     + VNINDEX, VN30 đang phục hồi kiểm tra lại lại giá trị Short_value. Khá nhiều mã tăng tốt và vượt đỉnh cũ trước đây như NTL, PPC, HT1, LIG… Như vậy, mặc dù thị trường chung chịu ảnh hưởng từ khẳ năng sinh lợi kém, tích lũy  kéo dài của VN30. Nhưng ngắn hạn VNINDEX, thị trường tiếp tục xuất hiện nhiều cơ hội mua ngắn trung hạn mới. Do đó, có thể xem xét gia tăng tỉ trọng ngắn hạn, kết hợp lướt sóng hạ giá vốn đầu tư nếu có, đối với các mã đang cótín hiệu mua vùng mua, ưu tiên các mã tăng trưởng, khi các mã này điều chỉnh rung lắc. 

    +  VNINDEX duy trì tăng trưởng tốt hơn VN30, uy nhiên vẫn chịu ảnh hướng lớn từ VN30, nhóm Ngân hàng, Bất động sản. Nhiều mã đầu ngành như VIC, GAS, VCB… có tín hiệu có thể đạt đỉnh tăng trưởng, kéo dài thời gian tích lũy trung hạn. Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ tiếp tục tích lũy, phân hóa mạnh.  VNINDEX,  VN30 sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra vùng hỗ trợ đã mất 963+- và 885+- và tiếp tục điều chỉnh tích lũy. Số lượng mã dần tạo đáy trung dài hạn sẽ tiếp tục gia tăng. Rất nhiều cơ hội đầu tư dưới giá trị, dưới định giá xuất hiện, nhưng cần thời gian mới quay trở lại tăng trưởng. Tại thời điểm hiện tại, ngoại trừ một số ít mã có thể lướt sóng ngắn hạn với biên lợi nhuận tốt 5-10% thì đa phần đều tích lũy quanh giá trị Short_value đang tích lũy. Do đó vẫn chưa nên gia tăng mạnh tỉ trọng đầu tư tính theo chỉ số VNINDEX, VN30 cho đến khi xu hướng Short_value xác nhận tăng trưởng.  Ngắn hạn, do số lượng mã có vùng mua gia tăng, nên vẫn có thể đầu cơ, lướt sóng kết hợp giảm giá vốn đầu tư đối với các mã có tích lũy, tăng trưởng có vùng mua với biên lợi nhuận hẹp 5-7%. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần