Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 12/08/2019: Thị trường phân hóa_Dòng tài chính thu hút dòng tiền trở lại

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe

   


+ Trend_up tăng nhẹ,  Money_in giảm.  Dòng tiền ngắn hạn tăng giảm liên tục, thể hiện dòng tiền ngắn hạn đang xoay tua, luân chuyển sang các nhóm mã khác. Nổi bật như nhóm mã ngân hàng, chứng khoán. Số lượng mã có vùng Mua ngắn hạn vẫn lớn hơn bán, tập trung ở nhóm mã Logistics, nhóm Tài Chính….

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

       + VNINDEX. VN30 tiếp tục phục hồi tốt. Chỉ số vẫn duy trì tích lũy. Điểm tích cực là nhiều mã trong nhóm ngân hàng, chứng khoán đang ở vùng hỗ trợ mạnh trung dài hạn. Đang dần thu hút dòng tiền ngắn trung hạn tư tư gia tăng trở lại. Một số mã ngân hàng, điển hình như MBB đang có xu hướng ngắn hạn Short_value tăng trưởng trở lại, nhóm chứng khoán như SSI, dòng tiền cũng dần gia tăng khi điều chỉnh khá mạnh về vùng hỗ trợ mạnh trung hạn. Như vậy VN30 sẽ duy trì tích lũy tích cực để có thể quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn. 

       + Ngắn hạn dự kiến VN30 sẽ tiếp tục phục hồi trở lại vùng kháng cự 885-890 và có thể vượt qua trend_line giảm giá trung dài hạn kéo dài trong tuần tiếp theo. Dòng tiền bắt đầu phân hóa mạnh, nhất là đối với nhóm Khu Công Nghiệp, Cao Su, Upcom đã tăng quá nóng trong thời gian trước, và dịch chuyển một phần qua nhóm Logistis cũng như các nhóm mã khác. Do đó, cần xem xét cơ cấu tỉ trọng ngắn hạn đối với các mã suy yếu, có vùng bán thuộc các nhóm mã trên, để cơ cấu sang các mã tăng trưởng tốt hơn. Ưu tiên các mã tăng trưởng có  vùng mua. Vẫn duy trì tỉ trọng đầu tư tăng trưởng theo xu hướng. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

Nhân Định Hàng Tuần