Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 11/02/2020: VNINDEX, VN30 nổ lực phục hồi_Dòng tiền giảm

1.  Cập nhật tín hiệu:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

 + Trend_up giảm nhẹ, Money_in giảm nhẹ. Số lượng mã có Trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường tiếp tục giảm, tốc độ giảm chậm lại. Như vậy chúng ta cần chờ dữ liệu thống kê cho thấy Trend_up sẽ tạo đáy ngắn hạn trong những phiên đến. Sau đó, chỉ số vẫn tiếp tục điều chỉnh tích lũy, và trend_up ngắn hạn sẽ tạo thêm 1 đáy thứ 2 cao hơn đáy đầu tiên. Lúc đó thị trường mới xác nhận có thể quay trở lại tăng trưởng. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ. Thị trường cần động lực xác nhận Trend_up tạo đáy mới có thể lôi kéo dòng tiền gia tăng trở lại. Số lượng mã có vùng bán ngắn hạn giảm. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn tăng duy trì lớn hơn bán. Tập trung nhiều vào các nhóm mã đã điều chỉnh mạnh và tích lũy kéo dài như Xây dựng, hạ tầng, dệt may, cảng, KCN, BDS, Dầu khí…  

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư:


    + VNINDEX tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 940+- với khối lượng giao dịch cải thiện tăng 22,92% so với phiên trước với số lượng mã có trend_up ngắn hạn trên toàn thị trường đã giảm chậm lại và có thể phục hồi tạo đáy trong những phiên đến. Hiện tại cả hai xu hướng chính của VNINDEX dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 đều suy giảm với vùng kháng cự mạnh là 940-945 và 860-865, hỗ trợ là vùng 910-920 và 835+- tương ứng vùng giá dòng tiền bắt đáy trung bình. Như vậy VNINDEX, VN30 sẽ tiếp tục nổ lực phục hồi kiểm tra lại xu hướng giảm giá ngắn hạn và tích lũy dưới vùng kháng cự và chờ tín hiệu dòng tiền cải thiện trở lại. Nhiều nhóm mã midcaps trong VNINDEX sau thời gian dài điều chỉnh trước đây và tích lũy, đa số đang nằm ở các vùng hỗ trợ dài hạn. Những nhịp điều chỉnh giảm điểm tích lũy sắp đến của VN30, VNINDEX là cơ hội để xem xét chọn lọc gia tăng  tỉ trọng các mã vốn hóa trung bình, cơ bản tốt để tham gia đầu tư khi xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trở lại. 

   + Ngắn hạn, dự kiến thị trường sẽ phân hóa VN30, các mã vốn hóa lớn chịu áp lực tái cơ cấu, hạ tỉ trọng ngắn hạn khi VN30 chịu rủi ro suy thoái. VNINDEX, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, chốt lãi ngắn hạn nhịp bắt đáy trong những phiên đến ở vùng kháng cự 945+- và 865+-  và tích lũy. Mặc dù nhịp giảm điểm vừa qua, nhiều nhóm mã cơ bản đã điều chỉnh mạnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Tuy nhiên do hiện tại xu hướng chung của chỉ số VNINDEX, VN30 đều suy giảm định giá và chưa thể đánh giá chính xác tác động suy giảm. Hiện tại chỉ phù hợp giao dịch ngắn hạn. Có thể mua tích lũy đầu tư trung dài hạn với tỉ trọng không quá 50% vốn, với các nhóm mã cơ bản Khu công nghiệp, các mã cơ bản có tính chất phòng thủ như Nước, điện ít chịu ảnh hưởng… Đồng thời có thể mua lướt hạ giá vốn nếu có đối với trường hợp tỉ trọng đầu tư vẫn còn cao hoặc lướt sóng với các mã chịu ảnh hưởng và đã bị bán mạnh trong thời gian vừa qua như nhóm hàng không, cảng biển, bất động sản…. Ưu tiên các mã có vùng mua khi xảy ra rung lắc. Chi tiết tham khảo các Danh mục. 

 


Nhân Định Hàng Tuần