Đóng

Phân tích Thị trường

Nhận định thị trường ngày 09/10/2019: VNINDEX tích lũy_Khẳ năng sinh lợi tăng

1. Cập nhật tín hiệu Matrix_Filter:

           * MATRIX_FILTER FULL VIP

           * DANH MỤC VIP

           * PHÂN TÍCH_KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU

           * ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

 2. Thống kê thị trường:

TKe


   + Trend_up tăng, Money_in giảm nhẹ. Dòng tiền ngắn hạn giảm, dưới mức trung bình. Khẳ năng sinh lợi tăng, trên trung bình. Số lượng mã có vùng mua ngắn hạn lớn hơn bán. Nổi bật ở một số mã  vật liệu xây dựng như BMP, NTP, VGC… hay SCI, QCG, CTG, VTK… vẫn có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư, đầu cơ ngắn hạn với kỳ vọng trung bình. Lực cầu ngắn hạn trên thị trường cải thiện. 

3.  Tổng quan thị trường_Định hướng đầu tư: 

      + VNINDEX duy trì tích lũy, điều chỉnh nhẹ dưới ảnh hưởng cuả một số mã trong VN30. Tuy nhiên thống kê cho thấy số lượng mã có trend_up trong thị trường vẫn cải thiện, mở rộng phục hồi qua nhiều mã khác. Lực cầu ngắn hạn cũng cải thiện. Về điểm số VNINDEX vẫn cần tăng vượt trở lại vùng 990 dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm VN30, cụ thể như GAS, hay nhóm cổ phiếu VIC, VRE cần kết thúc suy giảm và quay trở lại tăng trưởng ngắn hạn.  Để có thể kết thúc quá trình tích lũy trung hạn kéo dài trong cuối tháng 10/2019.

       + Ngắn hạn dự kiến VNINDEX sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn 990 và tiếp tục tích lũy biên độ hẹp dưới ảnh hưởng của VN30. Thị trường phân hóa mạnh thể hiện qua dòng tiền giảm. Số lượng mã tăng trưởng mặc dù có cải thiện nhưng vẫn thấp. Thị trường đang trong giai đoạn chờ báo cáo quí III/2019 nên rất nhạy cảm. Do đó nhà đầu tư cần thận trọng, rà soát danh mục nếu có. Do khẳ năng sinh lợi ngắn hạn tăng, nên các vị thế mua vẫn có thể xem xét mở rộng. Các vị thế mua đầu tư chỉ nên ưu tiên các mã tăng trưởng khi xảy ra rung lắc về vùng hỗ trợ tương ứng, để có khẳ năng sinh lợi tốt nhất. Chi tiết tham khảo các Danh mục.


VNI

 

Nhân Định Hàng Tuần